1. کتاب دست دوم روان شناسی اجتماعی (رشته روان شناسی)- یوسف کریمی-در حد نو

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 349-انتشارات پیام نور-تالیف یوسف کریمی
 2. کتاب دست دوم کاربرد آزمونهای روانی- حسن امین پور - در حد نو

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 294-انتشارات پیام نور-تالیف حسن امین پور و حسین زارع
 3. کتاب دست دوم روان شناسی پویایی گروه - محمد رسول گلشن فومنی - در حد نو

  13,000 تومان

  186 صفحه انتشارات پیام نور محمد رسول گلشن فومنی
0