1. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 92-83 مهندسی مواد مدرسان شریف-در حد نو

    70,000 تومان

    تعداد صفحات328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
  2. کتاب مدرسان شریف شیمی آزمون های دکتری سال های 99-91

    195,000 تومان

    تعداد صفحات 450 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
  3. کتاب دست دوم آزمون های 97-85 مهندسی شیمی مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی

    105,000 تومان

    تعدات صفحات 576 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی
  4. کتاب دست دوم خواص فیزیکی مواد مدرسان شریف تالیف مهندس امیر ساعتیان-در حد نو

    50,000 تومان

    تعداد صفحات 314 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس امیر ساعتیان
  5. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مدرسان شریف تالیف مهندس حمزه فراتی-در حد نو

    50,000 تومان

    تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس حمزه فراتی
  6. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه مهندسی مواد مدرسان شریف تالیف بابک نادری-در حد نو

    40,000 تومان

    تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بابک نادری
0