1. کتاب دست دوم آزمون های 97-85 مهندسی شیمی مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی

  105,000 تومان

  تعدات صفحات 576 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی
 2. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 92-83 مهندسی مواد مدرسان شریف-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 3. کتاب دست دوم خواص فیزیکی مواد مدرسان شریف تالیف مهندس امیر ساعتیان-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 314 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس امیر ساعتیان
 4. کتاب دست دوم شیمی فیزیک و ترمودینامیک مدرسان شریف تالیف مهندس حمزه فراتی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس حمزه فراتی
 5. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه مهندسی مواد مدرسان شریف تالیف بابک نادری-در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده بابک نادری
 6. کتاب مدرسان شریف شیمی آزمون های دکتری سال های 99-91

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 450 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 7. کتاب کنترل فرآیند ویژه رشته های مهندسی شیمی و مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر هومن سجادیان - مهندس لویا خسروانی
0