1. کتاب بانک تست ریاضیات و مدارهای الکتریکی 1 و 2 کارشناسی ارشد مدرسان شریف - کاملا نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 354 انتشارات مدرسان شریف تألیف حسین نامی
 2. کتاب مدرسان شریف مهندسی برق آزمون های دکتری سال های 99-91

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 472 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 99-91 مهندسی برق با پاسخ تشریحی مدرسان شریف -کاملا نو

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 512 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 4. کتاب ماشین های الکتریکی مدرسان شریف تالیف دکتر رضا پژمان فر-کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 328 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر رضا پژمان فر
 5. کتاب الکترومغنایس مدرسان شریف تالیف دکتر نادر کمجانی-کاملا نو

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 396 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس حسین نامی
 6. کتاب تحلیل مدارهای الکتریکی 2 مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی-کاملا نو

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 398 انتشارات مدرسان شریف نویسنده تالیف مهندس حسین نامی
 7. کتاب آمار و احتمالات مدرسان شریف تالیف دکتر پرویز طالبی-کاملا نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحات 250 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 8. کتاب تحلیل مدارهای الکتریکی 1 مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی-کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 356 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مهندس حسین نامی
0