1. کتاب آناتومی گری - جلد دوم -اندام-ریچارد درک -ترجمه غلامرضا حسن زاده

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحات 317 انتشارات ابن سینا نویسنده ریچارد درک-وی ن وگل-آدام میچل - ترجمه غلامرضا حسن زاده
 2. کتاب آناتومی گری - جلد سوم -سر و گردن-ریچارد درک -ترجمه غلامرضا حسن زاده

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحات 332 انتشارات ابن سینا نویسنده ریچارد درک-وین وگل-آدام میچل -ترجمه غلامرضا حسن زاده
 3. کتاب آناتومی انسان بارویکرد بالینی چوراسیا-نویسنده گارگ کریشنا -مترجم دکتر رضا شیرازی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات اندیشه رفیع تالیف گارگ کریشنا -مترجم دکتر رضا شیرازی
 4. کتاب آناتومی عمومی -نویسنده دکتر سکینه غفاریان

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 580 انتشارات انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تالیف دکتر سکینه غفاریان
 5. کتاب آناتومی پایه گری -نویسنده ریچارد ال دریک -مترجم احسان گلچینی

  99,000تومان

  84,150 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات جامعه نگر تالیف ریچارد ال دریک ترجمه احسان گلچینی
 6. کتاب اطلس آناتومی ماکروسکوپیک ومیکروسکوپیک ماهی زبرا -نویسنده ژوزف هولد ن- مترجم هومن رحمتی هولاسو

  20,000تومان

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف ژوزف هولد ن-لسترلایفیلد-جنیفرمنیو
 7. کتاب لندمارک های آناتومی در رادیوگرافی وجراحی ایمپلنت-نویسنده آل فرجی-مترجم دکترمهدی محمدی

  188,000تومان

  141,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات شایان نمودار تالیف آل فرجی
 8. کتاب اطلس آناتومی نتر ATLAS OF HUMAN ANATOMY-نویسنده FRANK H.NETTER,MD

  350,000تومان

  269,500 تومان

  تعداد صفحات 792 انتشارات ابن سینا تالیف FRANK H.NETTER,MD
 9. کتاب چکیده آناتومی گری 2020- نویسنده مهدی مهدی زاده

  99,900تومان

  79,920 تومان

  تعداد صفحات 298 انتشارات چهر تالیف مهدی مهدی زاده و دیگران
 10. کتاب اطلس جیبی آناتومی گری -2020-نویسنده ریچارد ال دریک-مترجم غلامرضا حسن زاده

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 504 انتشارات ابن سینا تالیف ریچارد ال دریک-واین و گل-آدام دبلیو ام میچل -مترجم غلامرضا حسن زاده -حمید زعفرانی آرانی
 11. کتاب اطلس جیبی آناتومی نتر -زیر نظر غلامرضا حسن زاده - ترجمه حسین عینی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 343 انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر حسین عینی-لیلا نجفی
 12. کتاب آناتومی گری - جلد اول -تنه-ریچارد درک -ترجمه غلامرضا حسن زاده

  160,000تومان

  136,000 تومان

  تعداد صفحات 561 انتشارات ابن سینا نویسنده ریچارد درک-وی ن وگل-آدام میچل - ترجمه غلامرضا حسن زاده
 13. کتاب آناتومی گری - جلد چهارم -نوروآناتومی-ریچارد درک -ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  40,000تومان

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 90 انتشارات ابن سینا تألیف ریچارد درک-وین وگل-آدام میچل -ترجمه دکتر مظفر خزاعی
 14. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد سوم- سروگردن تالیف لورنس وانیسکی - ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  100,000تومان

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 192 انتشارات گذار نویسنده لورنس وانیسکی - ترجمه دکتر مظفر خزاعی
 15. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد دوم- اندام تالیف لورنس وانیسکی - ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحات 232 انتشارات گذار نویسنده لورنس وانیسکی - ترجمه دکتر مظفر خزاعی
 16. کتاب آناتومی بالینی اسنل جلد اول - تنه تالیف لورنس وانیسکی -ترجمه دکتر مظفر خزاعی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 456 انتشارات گذر تالیف لورنس وانیسکی-ترجمه دکتر مظفر خزاعی
 17. کتاب یاد گیری آناتومی - دکتر غلامرضا حسن زاده

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات ابن سینا تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده
 18. کتاب clinical anatomy by regions edition9- richard s.snell

  350,000تومان

  280,000 تومان

  تعداد صفحه 754انتشارات نامعلوم تالیف richard s.snell
 19. کتاب کالبد شناسی تنه بالینی-تالیف علیرضا محرری

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 265انتشارات حیدری تالیف علیرضا محرری
 20. کتاب مرور جامع برآناتومی-تالیف احسان گلچینی

  18,900تومان

  16,065 تومان

  تعداد صفحه 126-انتشارات جامعه نگر-تالیف احسان گلچینی
 21. کتاب مرور سریع نورو آناتومی - تالیف مائده محمودی

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 83-انتشارات تیموزراده-تالیف مائده محمودی
 22. کتاب آناتومی دستگاه عصبی مرکزی همراه با تصاویر و مقاطعMRI و CT Scan - تالیف فریدون نگهدار

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 264-انتشارات حیدری-تالیف فریدون نگهدار
 23. کتاب آناتومی پایه گری 3 سرو گردن- تالیف ریچارد درک، وین وگل،آدام میچل- ترجمه احسان گلچینی و دیگران

  75,900تومان

  68,310 تومان

  تعداد صفحه 218-انتشارات جامعه نگر-تالیف ریچارد درک، وین وگل،آدام میچل- ترجمه احسان گلچینی و دیگران
 24. کتاب آناتومی پایه گری 2018 اندام- تالیف ریچارد درک، وین وگل،آدام میچل- ترجمه احسان گلچینی و دیگران

  58,900تومان

  47,120 تومان

  تعداد صفحه 168-انتشارات جامعه نگر-تالیف ریچارد درک، وین وگل،آدام میچل- ترجمه احسان گلچینی و دیگران
 25. کتاب آناتومی دستگاه عصبی- تالیف گروه مولفین محمد صمدیان و دیگران- ترجمه سهراب شهزادی، فیروز صالح پور

  22,900تومان

  21,755 تومان

  تعداد صفحه 248-انتشارات جامعه نگر-تالیف گروه مولفین محمد صمدیان و دیگران- ترجمه سهراب شهزادی، فیروز صالح پور
 26. کتاب مقدمه ای بر اقدامات بالینی نتر- تالیف گروه مولفین(ماریوس لوکاس، آر.شین تابز، جوزف فلدمن)- ترجمه احسان گلچینی و سید محمد هادی میراب

  119,000تومان

  101,150 تومان

  تعداد صفحه 356-انتشارات جامعه نگر-تالیف اریوس لوکاس، آر.شین تابز، جوزف فلدمن
 27. کتاب آناتومی سرو گردن برای دندانپزشکی نتر- تالیف یل.اسکات نورتون- ترجمه احسان گلچینی و دیگران

  199,000تومان

  159,200 تومان

  تعداد صفحه 680-انتشارات جامعه نگر-تالیف یل.اسکات نورتون- ترجمه احسان گلچینی و دیگران
 28. کتاب abs آناتومی سر و گردن دکتر رمزی

  130,000تومان

  104,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آبادیس طب تالیف داوود رمزی
 29. کتاب آناتومی عمومی-تالیف مهدی میر حسینی فرشته طالب پورامیری

  55,000تومان

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 272- انتشارات پرستش- تالیف مهدی میر حسینی -فرشته طالب پورامیری
 30. کتاب آناتومی بالینی نتر- جان تی هنسن-محمد بربرستانی

  159,000تومان

  127,200 تومان

  تعداد صفحه 350 - انتشارات جامعه نگر- تالیف جان تی هنسن - ترجمه محمد بربرستانی
 31. کتاب آناتومی استخوان و مفاصل- دکتر فریدون نگهدار-سولماز محمدزاده

  190,000تومان

  152,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات حیدری - تالیف فریدون نگهدار-سولماز محمدزاده
 32. کتاب کالبدشناسی سر وگردن بالینی - علیرضا محرری

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه226 -انتشارات حیدری-تالیف علیرضا محرری
 33. کتاب نوروآناتومی همراه با نکات بالینی - محمد اکبری و همکاران

  60,000تومان

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات حیدری-تالیف محمد اکبری و همکاران
 34. کتاب آناتومی گری اندام برای دانشجویان - جلد دوم-ریچارددال دریک - علی والیانی - 2018

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 320 - انتشارات حیدری - تالیف ریچارددال دریک - ترجمه علی والیانی
 35. کتاب آناتومی گری تنه برای دانشجویان - جلد اول- ریچارددال دریک - دکتر زهرا نادیاشریفی - 2018

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 530 - انتشارات حیدری - تالیف ریچارددال دریک - ترجمه دکتر زهرا نادیاشریفی، دکتر شبنم موثقی، دکتر شبنم عبدی، آوا پروندی
 36. کتاب آناتومی بالینی اسنل (اندام) - لارنس ای وینسکی - فردین عمیدی و همکاران - 2019

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 314 - انتشارات حیدری - تالیف لارنس ای وینسکی - ترجمه فردین عمیدی و همکاران
 37. کتاب آناتومی بالینی اسنل (سر و گردن) - لارنس ای وینسکی - فردین عمیدی و همکاران - 2019

  90,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحه 350 - انتشارات حیدری - تالیف لارنس ای وینسکی - ترجمه فردین عمیدی و همکاران
  0