1. کتاب بیومکانیک ورزشی مدرسان شریف تالیف دکتر حیدر صادقی-کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 212 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر حیدر صادقی
 2. کتاب زبان تخصصی علوم ورزشی مدرسان شریف تالیف هانیه آریادوست-کاملا نو

  95,000 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات مدرسان شریف نویسنده هانیه آریادوست
 3. کتاب یادگیری حرکتی مدرسان شریف تالیف دکتر علی حاج حسن تهرانی-کاملا نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 170 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر علی حاج حسن تهرانی
 4. کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف تالیف دکتر علیرضا الهی-کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر علیرضا الهی
0