1. کتاب دست دوم مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی ویژه مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی مدرسان شریف

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 178 وزن 250 انتشارات مدرسان شریف سال1396 چاپ چهارم -
 2. کتاب یادگیری حرکتی مدرسان شریف تالیف دکتر علی حاج حسن تهرانی-کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 170 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر علی حاج حسن تهرانی
 3. کتاب بیومکانیک ورزشی مدرسان شریف تالیف دکتر حیدر صادقی-کاملا نو

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 212 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر حیدر صادقی
 4. کتاب دست دوم آمار،سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی مدرسان شریف -تالیف دکتر علیرضا الهی

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 290 وزن 450 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ سیزدهم
 5. کتاب دست دوم فیزیولوژِی و تغذیه ورزشی مدرسان شریف-مولف صالح پور

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 6. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی2 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 7. کتاب دست دوم آزمون خودسنجی1 تربیت بدنی مدرسان شریف

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 100 وزن 200 انتشارات مدرسان شریف سال1400 چاپ -
 8. کتاب دست دوم حرکت شناسی مدرسان شریف تالیف لیلا درزی رامندی

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 212 وزن 400 انتشارات مدرسان شریف سال1399 چاپ پنجم
 9. کتاب دست دوم حرکات اصلاحی کارشناسی مدرسان شریف -ارشد دکتری - تالیف فاطمه بذرافکن محمودی

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 190 تالیف فاطمه بذرافکن محمودی- انتشارات مدرسان شریف
 10. کتاب دست دوم آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف-هلن سپاهی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 345 تالیف هلن سپاهی انتشارات مدرسان شریف
 11. کتاب زبان تخصصی علوم ورزشی مدرسان شریف تالیف هانیه آریادوست-کاملا نو

  112,000 تومان

  تعداد صفحات 218 انتشارات مدرسان شریف نویسنده هانیه آریادوست
 12. کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف تالیف دکتر علیرضا الهی-کاملا نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر علیرضا الهی
  0