1. کتاب معاینات بالینی در ارتوپدی ارزیابی و مداخله دکتر کیخسرو مردان پور - در حد نو

  122,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات پارسیان تألیف دکتر کیخسرو مردان پور
 2. کتاب کدام درد کدام درمان فیزیوتراپی دکتر پرهام پارسانژاد - در حد نو

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات نقش فرخ تألیف دکتر پرهام پارسانژاد
 3. کتاب درمان کمردرد با تکنیک الکساندر دکتر طاهره کمالی خواه - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 154 رانتشارات آزادمهر تألیف دکتر طاهره کمالی خواه
 4. کتاب آمادگی OSCE ارتوپدی جهت امتحانات آسکی و بورد تخصصی دکتر امیر سبحانی عراقی - در حد نو

  71,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر امیر سبحانی عراقی - دکتر نیما حسین زاده دهکردی
 5. کتاب زانو کمپل 2017 جلد 4 ترجمه دکتر محمد ابراهیم شاهسوند - در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر محمد ابراهیم شاهسوند
 6. کتاب شانه و آرنج کمپل 2017 جلد 1 ترجمه دکتر حسین حمداله زاده - در حد نو

  42,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر حسین حمداله زاده
 7. کتاب دست کمپل 2017 جلد 3 ترجمه دکتر مرتضی محمدی - در حد نو

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 286 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر مرتضی محمدی
 8. کتاب فوت کمپل 2017 جلد 2 ترجمه دکتر علی کیپورفرد - در حد نو

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر علی کیپور فرد
 9. کتاب هیپ کمپل 2013 جلد 2 ترجمه دکتر بهامین عطار - در حد نو

  49,800 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر بهامین عطار
 10. کتاب عفونت کمپل 2013 جلد 4 ترجمه دکتر بهامین عطار - در حد نو

  24,800 تومان

  تعداد صفحه 70 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر بهامین عطار
 11. پکیج دانش ارتوپدی در 17 ساعت، کلاسهای دکتر مهرپور 13 DVD

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحه انتشارات تیمورزاده
 12. کتاب 50 نکته طلایی در پیشگیری و بهبود کمردرد سلمان کمالی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف سلمان کمالی - امیرحسین روشنفکر
  0