1. کتاب دست دوم کامپایلر کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف مهندس امین شکری

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امین شکری
 2. کتاب دست دوم طراحی مدارات VLSI کارشناسی ارشد مدرسان شریف - نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر سعادت پورمظفری - مهندس حامد هرندی زاده
 3. کتاب دست دوم کامپیوتر آموزش در مسیر اشتغال -مظاهر علیپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 300 وزن 420 انتشارات هوای تازه تالیف مظاهر علیپور چاپ دوازدهم سال 1381
 4. کتاب دست دوم پایگاه داده ها مدرسان شریف تالیف مهندس امین شکری

  89,000 تومان

  تعداد صفحات 268 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس امین شکری
 5. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل سیستم ها مدرسان شریف تالیف دکتر هومن سجادیان

  86,000 تومان

  تعداد صفحات 570 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر هومن سجادیان
 6. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری مدرسان شریف تالیف دکتر محمود فتحی

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 406 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر محمود فتحی
 7. کتاب دست دوم مدارهای منطقی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر و برق تالیف مقصود عباسپور

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 550 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مقصود عباسپور
 8. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 1 تالیف دکتر مهرداد عابدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 520 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر مهرداد عابدی
 9. کتاب مدرسان شریف مهندسی کامپیوتر آزمون های دکتری سال های 99-91

  172,000 تومان

  تعداد صفحات 394 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 10. کتاب دست دوم انتقال داده کارشناسی ارشد مدرسان شریف -نوشته دارد

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امید مجتبی مقدم - دکتر محمود فتحی
 11. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 2 کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهرداد عابدی - مهندس حسین نامی
  0