1. کتاب دست دوم کامپیوتر آموزش در مسیر اشتغال -مظاهر علیپور

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 300 وزن 420 انتشارات هوای تازه تالیف مظاهر علیپور چاپ دوازدهم سال 1381
 2. کتاب دست دوم پایگاه داده ها مدرسان شریف تالیف مهندس امین شکری

  89,000 تومان

  تعداد صفحات 268 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس امین شکری
 3. کتاب دست دوم تجزیه و تحلیل سیستم ها مدرسان شریف تالیف دکتر هومن سجادیان

  86,000 تومان

  تعداد صفحات 570 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر هومن سجادیان
 4. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری مدرسان شریف تالیف دکتر محمود فتحی

  93,000 تومان

  تعداد صفحات 410 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر محمود فتحی
 5. کتاب دست دوم مدارهای منطقی ویژه رشته های مهندسی کامپیوتر و برق تالیف مقصود عباسپور

  58,000 تومان

  تعداد صفحات 550 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مقصود عباسپور
 6. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 1 تالیف دکتر مهرداد عابدی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 520 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر مهرداد عابدی
 7. کتاب دست دوم آمار و احتمالات مدرسان شریف تالیف دکتر نادر نعمت اللهی-در حد نو

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر نادر نعمت اللهی
 8. کتاب مدرسان شریف مهندسی کامپیوتر آزمون های دکتری سال های 99-91

  172,000 تومان

  تعداد صفحات 394 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 9. کتاب دست دوم تحلیل مدارهای الکتریکی 2 کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف-در حد نو

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 584 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر مهرداد عابدی - مهندس حسین نامی
 10. کتاب دست دوم کامپایلر کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف مهندس امین شکری

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس امین شکری
  0