1. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 96-81 رشته معماری مدرسان شریف-کتاب نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 2. کتاب دست دوم درک عمومی معماری مدرسان شریف تالیف معصومه هاشمی شهرکی-کتاب نوشته دارد

  93,000 تومان

  تعداد صفحات 584 انتشارات مدرسان شریف نویسنده معصومه هاشمی شهرکی
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 99-89 رشته معماری با پاسخ تشریحی مدرسان شریف- نو

  220,000تومان

  198,000 تومان

  تعداد صفحات 408 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 4. کتاب ایستایی ویژه رشته معماری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهرداد خلیلی
 5. کتاب هندسه ترسیمی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 6. کتاب تاریخ معماری و مبانی نظری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی
 7. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدرسان شریف ویژه رشته های معماری و...تالیف زهرا حدادزاده

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
 8. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری مدرسان شریف جلد دوم تالیف علیرضا زاد قناد-کتاب نوشته دارد

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 582 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی - سعیده جوشقانی
 9. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته های معماری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری مدرسان شریف - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
  0