1. کتاب دست دوم سوالات کنکور ارشد معماری 91 تا 1401 مدرسان شریف-در حد نو

  225,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف افشین پارام و دیگران انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب دست دوم سوالات دکتری معماری 97 تا 1402 مدرسان شریف-در حد نو

  490,000 تومان

  تعداد صفحات 408 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسان شریف
 3. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری جلد اول مدرسان شریف تالیف علیرضا زاد قناد-در حد نو

  312,000 تومان

  تعداد صفحات 448 انتشارات مدرسان شریف نویسنده علیرضا زاد قناد
 4. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 99-89 رشته معماری با پاسخ تشریحی مدرسان شریف- نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 408 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفان
 5. کتاب تاریخ معماری و مبانی نظری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی
 6. کتاب دست دوم تاریخ معماری و مبانی نظری مدرسان شریف جلد دوم تالیف علیرضا زاد قناد- نوشته دارد

  370,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهین مهرابی - سعیده جوشقانی
 7. کتاب ایستایی ویژه رشته معماری کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس مهرداد خلیلی
 8. کتاب هندسه ترسیمی کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس سید کمال الدین میرزنده دل
 9. کتاب دست دوم زبان تخصصی ویژه رشته های معماری، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری مدرسان شریف - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 340 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
 10. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 96-81 رشته معماری مدرسان شریف-کتاب نوشته دارد

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات مدرسان شریف نویسنده گروه مولفین
 11. کتاب دست دوم درک عمومی معماری مدرسان شریف تالیف معصومه هاشمی شهرکی-کتاب نوشته دارد

  93,000 تومان

  تعداد صفحات 584 انتشارات مدرسان شریف نویسنده معصومه هاشمی شهرکی
 12. کتاب دست دوم زبان تخصصی مدرسان شریف ویژه رشته های معماری و...تالیف زهرا حدادزاده

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 388 انتشارات مدرسان شریف تألیف مهندس زهرا حدادزاده - مهندس محسن موسوی
  0