1. کتاب دست دوم مکانیک سیالات کارشناسی ارشد مدرسان شریف تالیف محمد افتخاری یزدی -نوشته دارد

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 546انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد افتخاری یزدی
 2. کتاب دست دوم دینامیک ماشین تالیف مجتبی کبیریان کارشناسی ارشد مدرسان شریف - نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 276 انتشارات مدرسان شریف تألیف مجتبی کبیریان
 3. کتاب انتقال حرارت مدرسان شریف تالیف مهندس سید وحید موسوی نژاد-کاملا نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 294 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس سید وحید موسوی نژاد
 4. کتاب ترمودینامیک مدرسان شریف تالیف دکتر احمد کهربائیان-کاملا نو

  185,000 تومان

  تعداد صفحات 546 انتشارات مدرسان شریف نویسنده دکتر احمد کهربائیان
 5. کتاب خواص مکانیکی مواد مدرسان شریف تالیف مهندس صابر امین یاوری-کاملا نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 284 انتشارات مدرسان شریف نویسنده مهندس صابر امین یاوری
0