1. کتاب کاملترین مرجع تست های تشخیصی وآزمایشگاهی-نویسنده کتلین دسکاپاگانا-مترجم دکترمهرداد صلاحی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 1078 انتشارات جعفری تالیف کتلین دسکاپاگانا ترجمه دکتر مهرداد صلاحی
 2. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد 2- ترجمه دکتر بهاره فلاح

  800,000تومان

  640,000 تومان

  تعداد صفحات 612 انتشارات ابن سینا تالیف ژاکلین بلک-لورا بلک ترجمه بهاره فلاح و دیگران
 3. کتاب میکروبیولوژی بلک جلد 1 - ترجمه دکتر بهاره فلاح

  80,000تومان

  64,000 تومان

  تعداد صفحات 528 انتشارات ابن سینا نویسنده ژاکلین بلک-لورا بلک ترجمه دکتر بهاره فلاح و دیگران
 4. کتاب اطلس آسیب شناسی عملی عمومی-اختصاصی-تالیف دکتر عبدالمجید حسینی

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات ابن سینا نویسنده دکتر عبدالمجید حسینی
 5. کتاب آسیب شناسی پایه -عمومی-تالیف رابینز-وینی کومار - ترجمه دکتر عباس شکور

  95,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 592 انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر عباس شکور
 6. کتاب چکیده آسیب شناسی پایه -عمومی-تالیف رابینز-وینی کومار - ترجمه دکتر عباس شکور

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 251انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر عباس شکور
 7. کتاب fundamentals of pathology pathoma2020

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحه 223انتشارات نامعلوم تالیف-
 8. کتاب میکروب شناسی پزشکی هنری - دیویدسون ویروس، باکتری، قارچ و انگل ترجمه مریم جنابی نمین - در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 542 انتشارات آرتین طب ترجمه مریم جنابی نمین - دکتر بابک اصغری
 9. کتاب آسیب شناسی پایه رابینز اختصاصی ویرایش دهم 2017 ترجمه مسلم بهادری - در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 768 انتشارات ارجمند ترجمه دکتر خسرو سبحانیان و همکاران
 10. کتاب پزشکی خانواده راکل بیماری های شایع عفونی ریه و چشم ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 174 انتشارات آرتین طب ترجمه دکتر فاطمه سادات مصطفوی مباشر و همکاران
 11. کتاب مجموعه درسنامه عفونی مرجع 95 جلد 20 رهپویان شریف - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات رهپویان شریف تألیف افسانه پر گر - تبسم زواری
 12. کتاب کرم شناسی پزشکی-تالیف محمد امین قطعی

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات جامعه نگر-تالیف محمد امین قطعی
 13. کتاب میکروب شناسی-تالیف صفورا درخشان

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 170-انتشارات جامعه نگر-تالیف صفورا درخشان
 14. کتاب میکروب شناسی پزشکی در یک نگاه-تالیف استفن اچ گیلسپای-ترجمه دکتر گیتا اسلامی

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 240-انتشارات جامعه نگر-تالیف استفن اچ گیلسپای-ترجمه دکتر گیتا اسلامی
 15. کتاب دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی-تالیف بابک براتی

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 280-نتشارات جعفری-تالیف بابک براتی
 16. کتاب اصول عملی آزمایشگاه میکروب شناسی-تالیف دکتر سید داود موسوی نسب

  23,500 تومان

  تعداد صفحه 204-انتشارات جامعه نگر-تالیف دکتر سید داود موسوی نسب
 17. کتاب تفسیر تست های آزمایشگاهی-تالیف راضیه السادات حسینی

  15,920 تومان

  تعداد صفحه 128-انتشارات سالمی-تالیف راضیه السادات حسینی
 18. کتاب ویروس شناسی پزشکی و مولکولی-تالیف دکتر مهدی نوروزی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 460-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر مهدی نوروزی
 19. کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی-تالیف دکتر پرویز پاکزاد

  54,000 تومان

  تعداد صفحه 357-انتشارات حیدری-تالیف دکتر پرویز پاکزاد
 20. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (قارچ شناسی و انگل شناسی) 2016-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه

  36,200 تومان

  تعداد صفحه 338-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه
 21. کتاب میکروب شناسی پزشکی مورای (باکتری شناسی) 2016-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه

  66,000 تومان

  تعداد صفحه 564-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف پاتریک آر مورای-ترجمه دکتر جلال مردانه
 22. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 (جلد دوم)-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 535-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 23. کتاب مبانی انگل شناسی جلد دوم-تالیف فتح الله فلاحیان

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات جامعه نگر-تالیف فتح الله فلاحیان
 24. کتاب مبانی انگل شناسی پزشکی جلد اول-تالیف محمد رضا فلاحیان

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 159-انتشارات جامعه نگر-تالیف محمد رضا فلاحیان
 25. کتاب میکروب شناسی تشخیصی-تالیف هما فروهش تهرانی

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 244-انتشارات آبادیس طب-تالیف هما فروهش تهرانی
 26. کتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی-تالیف سعید امانلو

  44,500 تومان

  تعداد صفحه 175-انتشارات جامعه نگر-تالیف سعید امانلو
 27. کتاب باکتری شناسی پزشکی-تالیف امیر حسن زاده

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 352- موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران-تالیف امیر حسن زاده
 28. کتاب فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها-تالیف مایکل مادیگان-ترجمه جمیله نوروزی

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 338-انتشارات حیدری-تالیف مایکل مادیگان-ترجمه جمیله نوروزی
 29. کتاب قارچ شناسی پزشکی-تالیف مارتا ای کرن-ترجمه دکتر رضا محمدی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 314-انتشارات آییژ-تالیف مارتا ای کرن-ترجمه دکتر رضا محمدی
 30. کتاب باکتری شناسی واکر-تالیف استوارت واکر-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 364-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف استوارت واکر-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 31. کتاب درسنامه انگل شناسی پزشکی دکتر سیما راستی - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 392 انتشارات مرسل تألیف دکتر سیما راستی و همکاران
 32. کتاب نکات طلایی کرم شناسی پزشکی فاطمه پرندین و همکاران - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات راه دکتری تألیف فاطمه پرندین و همکاران
 33. کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2016 باکتری شناسی (جلد اول)-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی

  64,000 تومان

  تعداد صفحه 535-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف کارن س کارول-ترجمه دکتر کیومرث قاضی سعیدی
 34. کتاب انگل شناسی پزشکی، بیماری های شایع کرمی در ایران-تالیف دکتر جواد نعمتیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 147-انتشارات حیدری-تالیف دکتر جواد نعمتیان
 35. کتاب اکولوژی میکروبی پروفسور لاری بارتون دکتر بهار شهنواز - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد تألیف پروفسور لاری بارتون - دیانا نورثوپ ترجمه دکتر بهار شهنواز
  0