1. کتاب سلامت فردی در اسلام سلامت جسم سلامت روان سلامت معنوی -نویسنده زهرا رمضانی مقدم

  14,000 تومان

  تعداد صفحات144 انتشارات متخصصان تالیف زهرا رمضانی مقدم
 2. کتاب بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی دریک نگاه-نویسنده مارگارت سومرویل-مترجم دکترملیحه دادگرمقدم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات204 تالیف مارگارت سومرویل ودیگران ترجمه دکترملیحه دادگرمقدم ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 3. کتاب مجموعه مباحث مقدماتی ایمنی بهداشت و محیط زیست -نویسنده عطاءاله قربانپور

  60,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات378 انتشارات رویان پژوه تالیف عطاءاله قربانپور و دیگران
 4. کتاب بهداشت -خود مراقبتی و کمک های اولیه در زندگی دانشجویی-نویسنده ادریس حسین زاده

  35,000 تومان

  تعداد صفحات230 انتشارات ادریس حسین زاده تالیف ادریس حسین زاده
 5. کتاب خلاصه دروس پرستاری بهداشت جامعه لانکستر ترجمه علی دهقانی و همکاران - در حد نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات حکیم هیدجی تألیف علی دهقانی و همکاران
 6. کتاب مدیریت کنترل عفونت و حفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی دکتر رضا وفایی نژاد و همکاران - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات پیوسته تألیف دکتر رضا وفایی نژاد و همکاران
 7. کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت جلد 2 هرمان سمبر ساناز حریری تبریزی - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف هرمان سمبر - توماس ای جانسون ترجمه ساناز حریری تبریزی - لیلا یاوری
 8. کتاب سناریوهای پایه ملی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در حوادث و بلایا دکتر حمیدرضا خانکه - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 71 انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تألیف دکتر حمیدرضا خانکه و همکاران
 9. کتاب ایمنی و بهداشت در محیط کار جواد ترکاشوند - کاملا نو

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات ساکو تألیف مهندس جواد ترکاشوند
 10. کتاب ایمنی، سلامت شغلی و بهداشت روانی سعیده روغنی - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات ایرانا رسانه تألیف سعیده روغنی - محسن فلاحتی
 11. کتاب سلامت همراه مفاهیم، کاربردها، فن آوری ها دکتر اصغر احتشامی - کاملا نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 167 انتشارات فرهنگ پژوهان دانش تألیف دکتر اصغر احتشامی
 12. کتاب راهنمای عملی به کار گیری سیستم های اطلاعات سلامت فرید خرمی - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تألیف فرید خرمی و همکاران
 13. کتاب مقدمه ای بر خاموش کننده های حریق دکتر رضا غلام نیا - کاملا نو

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات آثار سبحان تألیف دکتر رضا غلام نیا - سید هادی حجازی
 14. کتاب ارزیابی عملکرد نظام سلامت محسن مرادی - کاملا نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات توانگران تألیف محسن مرادی
 15. کتاب بررسی رابطه استرس شغلی و خودپنداره با عملکرد شغلی سمانه باژیان - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات سنجش و دانش تألیف سمانه باژیان
 16. کتاب مدیریت تصفیه فاضلابهای صنعتی-نویسنده دکترعلی اصغرنجف پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحات165 تالیف دکترعلی اصغرنجف پور ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 17. کتاب کلیات خدمات بهداشتی امیر محمد صفرانداقی - کاملا نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات سنا تألیف امیر محمد صفرانداقی
 18. کتاب شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY مهندس فرشاد سرایی - کاملا نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 150 انتشارات نگارنده دانش تألیف مهندس فرشاد سرایی
 19. کتاب بهداشت محیط در شرایط اضطراری بابک شیراوند - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات تالیف تألیف بابک شیراوند - رضا شیخی
 20. کتاب ایمنی در صنعت 1 مهندس غلامحسین حلوائی - کاملا نو

  39,800 تومان

  تعداد صفحه 254 انتشارات آثار سبحان تألیف مهندس غلامحسین حلوائی - مهندس جواد شیرازی
  0