1. کتاب خلاصه درمان های کارآمد در اختلال اضطراب اجتماعی مریم صادق پور - در حد نو

    20,000 تومان

    تعداد صفحه 186 انتشارات راه دکتری تألیف مریم صادق پور
  2. کتاب نشانه شناسی و درمان اختلال هراس اجتماعی علیرضا وارسته - کاملا نو

    20,000 تومان

    تعداد صفحه 185 انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان تألیف علیرضا وارسته - بهمن اکبری
0