1. نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته تورج حسن زاده

  36,000 تومان

  تعداد صفحات 291 انتشارات پیام نور تالیف دکتر تورج حسن زاده
 2. کتاب بررسی رفتار مصرف کننده پیام نور جمشید سالار

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 307 انتشارات پیام نور تألیف دکتر جمشید سالار
 3. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت پیام نور طاهره فیضی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
 4. مبانی مدیریت اسلامی رضا نجاری

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 329 انتشارات پیام نور تالیف رضا نجاری
 5. روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی محمد مهدی پرهیزگار

  67,000 تومان

  تعداد صفحات 444 انتشارات پیام نور تالیف دکتر محمد مهدی پرهیزگار علی اکبر آقاجانی
 6. کتاب دست دوم مدیریت اسلامی- نویسنده محمدرضا سرمدی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات268انتشارات پیام نورتالیف محمدرضا سرمدی
 7. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت پیام نور طاهره فیضی - در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحه - انتشارات پیام نور تالیف طاهره فیضی
 8. کتاب دست دوم مبانی مدیریت دولتی پیام نور جلد اول طاهره فیضی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 299 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
 9. کتاب دست دوم کتاب کار تئوری سازمان کارشناسی ارشد ناصر عسگری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات راه تألیف ناصر عسگری
 10. کتاب دست دوم کتاب راهنما بازاریابی و مدیریت بازار ناصر جعفری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف ناصر جعفری - شهرام هاشم نیا
 11. کتاب دست دوم کتاب راهنما مبانی رفتار سازمانی ناصر عسگری

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات راه تألیف ناصر عسگری
 12. کتاب دست دوم مبانی مدیریت دولتی جلد دوم پیام نور - در حد نو

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
 13. کتاب مدیریت تطبیقی پیام نور - کاملا نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پیام نور تألیف دکتر سید مهدی الوانی - دکتر سیمین سلطانی عربشاهی
 14. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات خردمندان تألیف روح اله مزرعتی
 15. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی مبانی سازمان و مدیریت - در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات راه تألیف مهدی قلی زاده
 16. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی آمار و کاربرد آن در مدیریت - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات استادی تألیف حسن اسفندیاری فر - کریم احمدی صومعه - احسان جمالی
 17. کتاب دست دوم گنجینه طلایی کلیات حقوق پیام دانشگاهی - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 157 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف محمدرضا قرهی
 18. کتاب دست دوم راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت - در حد نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات خردمندان تألیف روح اله مزرعتی
 19. کتاب دست دوم مدیریت اسلامی و الگوهای آن پیام نور - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 383 انتشارات پیام نور تألیف دکتر لطف الله فروزنده دهکردی - علی اکبر جوکار
 20. کتاب دست دوم بازاریابی و مدیریت بازار پیام نور - در حد نو

  6,500 تومان

  تعداد صفحه 323 انتشارات پیام نور تألیف حسن الوداری
 21. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

  13,000تومان

  9,100 تومان

  تعداد صفحه 328 انتشارات راه تألیف سعید محمود زاده باغبانی
 22. کتاب دست دوم کتاب تحلیلی تحقیق در عملیات 1 - در حد نو

  16,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه 352 انتشارات راه تألیف بهنوش خطیری
 23. کتاب دست دوم مدیریت منابع انسانی پیام نور

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 246 انتشارات پیام نور تألیف دکتر سید حسین ابطحی
 24. کتاب دست دوم آمار و کاربرد آن در مدیریت پیام نور جلد اول - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات پیام نور تألیف خدیجه جمشیدی
 25. کتاب دست دوم مبانی سازمان و مدیریت پیام نور

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 438 انتشارات پیام نور تألیف طاهره فیضی
  0