1. کتاب دست دوم درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی -نویسنده امیر لزگی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 712 انتشارات جامعه نگر تالیف امیر لزگی
 2. کتاب زبان انگلیسی 90 پلاس-تالیف دکتر هادی یوزی

  59,000تومان

  47,200 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات سنا نویسنده دکتر هادی یوزی
 3. کتاب 28 گام طلایی تا آزمون های زبان ارشد و دکتری-دکتر ابوالفضل شاه علی

  84,900تومان

  76,410 تومان

  تعداد صفحه 277انتشارات جامعه نگرتألیف دکتر ابوالفضل شاه علی
 4. کتاب درسنامه جامع آزمون های زبانMSRT-MHLE-MCHE-EPT-امیر لزگی

  139,000تومان

  104,250 تومان

  تعداد صفحه 683انتشارات جامعه نگر تالیف امیر لزگی
 5. کتاب همراه زبان دکتری-حسن یعقوبی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 498انتشارات حیدری تالیف حسن یعقوبی
 6. کتاب جامع زبان عمومی ارشد علوم پزشکی-رضا رضازاده

  299,000تومان

  254,150 تومان

  تعداد صفحه 320انتشارات گلبان نویسنده رضا رضازاده
 7. کتاب انگلیسی برای دانشجویان مامایی-تالیف نسرین خاکی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 181-انتشارات جامعه نگر-تالیف نسرین خاکی
 8. کتاب فرهنگ پزشکی دورلند 2013-تالیف ویلیام الگزاندر نیومن دورلند-ترجمه دکتر منوچهر قارونی

  34,900 تومان

  تعداد صفحه 1240-انتشارات آبژ-تالیف ویلیام الگزاندر نیومن دورلند-ترجمه دکتر منوچهر قارونی
 9. کتاب فرهنگ جامع پزشکی Mosby- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 1024-انتشارات اندیشه رفیع- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی
 10. کتاب فرهنگ جامع پزشکی Mosby- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 1024-انتشارات اندیشه رفیع- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی
 11. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 12. کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان بهداشت-تالیف مسعود یزدانی مقدم

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات حیدری-تالیف مسعود یزدانی مقدم
 13. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی-تالیف محمد حسن تحریریان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 330-انتشارات سمت-تالیف محمد حسن تحریریان
 14. کتاب راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات حیدری-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی
 15. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 16. کتاب English for dentistry students- تالیف نسرین خاکی

  19,920 تومان

  تعداد صفحه 166-انتشارات جامعه نگر- تالیف نسرین خاکی
 17. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 18. کتاب لغات مشابه در انگلیسی- تالیف رزگار حمیدی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 361-انتشارات جامعه نگر-تالیف رزگار حمیدی
 19. کتاب فرهنگ اصطلاحات پزشکی-تالیف حمید مقدسی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 244-انتشارات واژه پرداز-تالیف حمید مقدسی
 20. کتاب راهنمای جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی-تالیف رضا مهاجرنیا

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 926-انتشارات مهاجرنیا-تالیف رضا مهاجرنیا
 21. کتاب درسنامه جامع آیلتس LISTENING AND WRITING-بی تا فخرالسادات

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات جامعه نگرتألیف بی تا فخرالسادات
 22. کتاب درسنامه جامع آیلتس reading and speaking-بی تا فخرالسادات

  79,000تومان

  74,260 تومان

  تعداد صفحه 836انتشارات جامعه نگرتالیف تألیف بی تا فخرالسادات
 23. کتاب درسنامه بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی - هدیه محمدزاده

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دکترخلیلی تالیف هدیه محمدزاده
 24. کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان اتاق عمل-تالیف حسینعلی صادقیان

  13,520 تومان

  تعداد صفحه 920-انتشارات جامعه نگر-تالیف حسینعلی صادقیان
 25. کتاب راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1-تالیف ابوالفضل ارجمند

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ابوالفضل ارجمند
 26. کتاب اصطلاحات پزشکی-تالیف فرحناز صدوقی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 312-انتشارات حیدری-تالیف فرحناز صدوقی
  0