1. کتاب دست دوم زبان IQB تالیف سارا شاهرضا

  139,000 تومان

  تعداد صفحات 821 انتشارات دکتر خلیلی نویسنده سارا شاهرضا
 2. کتاب فرهنگ اختصارات پزشکی بیلر -نویسنده بیلر -مترجم دکتر محمد طاهر رجبی

  40,000تومان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 544 انتشارات اندیشه رفیع تالیف بیلر -مترجم دکتر محمد طاهر رجبی -دکتر محمد باقر رجبی - دکتر محمد آیتی فیروزآبادی
 3. کتاب مجموعه آزمون های ارشد علوم پزشکی زبان انگلیسی از سال 87 تا 99 -نویسنده سهیل طیری

  164,000تومان

  139,400 تومان

  تعداد صفحات 765 انتشارات اطمینان راد تالیف سهیل طیری
 4. کتاب 28 گام طلایی تا آزمون های زبان ارشد و دکتری-دکتر ابوالفضل شاه علی

  84,900تومان

  76,410 تومان

  تعداد صفحه 277انتشارات جامعه نگرتألیف دکتر ابوالفضل شاه علی
 5. کتاب درسنامه جامع آزمون های زبانMSRT-MHLE-MCHE-EPT-امیر لزگی

  139,000 تومان

  تعداد صفحه 683انتشارات جامعه نگر تالیف امیر لزگی
 6. کتاب همراه زبان دکتری-حسن یعقوبی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 498انتشارات حیدری تالیف حسن یعقوبی
 7. کتاب جامع زبان عمومی ارشد علوم پزشکی-رضا رضازاده

  299,000تومان

  254,150 تومان

  تعداد صفحه 320انتشارات گلبان نویسنده رضا رضازاده
 8. کتاب انگلیسی برای دانشجویان مامایی-تالیف نسرین خاکی

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 181-انتشارات جامعه نگر-تالیف نسرین خاکی
 9. کتاب فرهنگ پزشکی دورلند 2013-تالیف ویلیام الگزاندر نیومن دورلند-ترجمه دکتر منوچهر قارونی

  34,900 تومان

  تعداد صفحه 1240-انتشارات آبژ-تالیف ویلیام الگزاندر نیومن دورلند-ترجمه دکتر منوچهر قارونی
 10. کتاب فرهنگ جامع پزشکی Mosby- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 1024-انتشارات اندیشه رفیع- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی
 11. کتاب فرهنگ جامع پزشکی Mosby- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 1024-انتشارات اندیشه رفیع- تالیف دکتر سید علی حائری روحانی
 12. کتاب زبان انگلیسی برای دانشجویان بهداشت-تالیف مسعود یزدانی مقدم

  14,900 تومان

  تعداد صفحه 184-انتشارات حیدری-تالیف مسعود یزدانی مقدم
 13. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 14. کتاب English for dentistry students- تالیف نسرین خاکی

  19,920 تومان

  تعداد صفحه 166-انتشارات جامعه نگر- تالیف نسرین خاکی
 15. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 16. کتاب لغات مشابه در انگلیسی- تالیف رزگار حمیدی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 361-انتشارات جامعه نگر-تالیف رزگار حمیدی
 17. کتاب راهنمای جامع زبان انگلیسی کارشناسی ارشد علوم پزشکی-تالیف رضا مهاجرنیا

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 926-انتشارات مهاجرنیا-تالیف رضا مهاجرنیا
 18. کتاب فرهنگ اختصارات و سرواژه های پزشکی -نویسنده جابلونسکی -مترجم دکتر سعید یوسفی

  24,900تومان

  14,940 تومان

  تعداد صفحات 1360 انتشارات جامعه نگر تالیف جابلونسکی -مترجم دکتر سعید یوسفی
 19. کتاب دست دوم درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی -نویسنده امیر لزگی

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 712 انتشارات جامعه نگر تالیف امیر لزگی
 20. کتاب زبان انگلیسی 90 پلاس-تالیف دکتر هادی یوزی

  59,000تومان

  47,200 تومان

  تعداد صفحه 342 انتشارات سنا نویسنده دکتر هادی یوزی
 21. کتاب درسنامه جامع آیلتس LISTENING AND WRITING-بی تا فخرالسادات

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحه 423 انتشارات جامعه نگرتألیف بی تا فخرالسادات
 22. کتاب درسنامه جامع آیلتس reading and speaking-بی تا فخرالسادات

  79,000تومان

  74,260 تومان

  تعداد صفحه 836انتشارات جامعه نگرتالیف تألیف بی تا فخرالسادات
 23. کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 192-کتاب راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه علی راستگار فرج زاده
 24. کتاب درسنامه بیماری شناسی و اصطلاحات پزشکی - هدیه محمدزاده

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات دکترخلیلی تالیف هدیه محمدزاده
 25. کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان اتاق عمل-تالیف حسینعلی صادقیان

  13,520 تومان

  تعداد صفحه 920-انتشارات جامعه نگر-تالیف حسینعلی صادقیان
 26. کتاب راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی1-تالیف ابوالفضل ارجمند

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 212-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف ابوالفضل ارجمند
 27. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی-تالیف محمد حسن تحریریان

  21,000 تومان

  تعداد صفحه 330-انتشارات سمت-تالیف محمد حسن تحریریان
 28. کتاب راهنمای جامع ترمینولوژی کوهن 2017-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی

  41,000 تومان

  تعداد صفحه 208-انتشارات حیدری-تالیف باربارا جانسون کوهن-ترجمه فاطمه گودرزی
 29. کتاب فرهنگ اصطلاحات پزشکی-تالیف حمید مقدسی

  50,000تومان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 244-انتشارات واژه پرداز-تالیف حمید مقدسی
 30. کتاب اصطلاحات پزشکی-تالیف فرحناز صدوقی

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 312-انتشارات حیدری-تالیف فرحناز صدوقی
  0