1. کتاب حقوق جزای عمومی اسلام پیام نور - کاملا نو

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پیام نور تألیف دکتر عادل ساریخانی
 2. کتاب دست دوم آزمون تحلیلی حقوق مدنی 8 - در حد نو

  5,000تومان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات راه تألیف راحیل اکبریان راد
 3. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 1 پیام نور

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات پیام نور تألیف جلیل غفاری
 4. کتاب حقوق و قوانین روستایی پیام نور - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مصطفی طالشی - سیدعارف موسوی
 5. کتاب طلایی کیفرشناسی (نسل سوم) - در حد نو

  11,000تومان

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف جمیله کرمی
 6. کتاب کلیات حقوق پیام نور - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات پیام نور تألیف دکتر ارسلان ثابت سعیدی
 7. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 2 پیام نور

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات پیام نور تألیف جلیل غفاری
 8. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق بین الملل 1

  9,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف نکیسا سعیدی انارکی
 9. کتاب دست دوم حقوق اساسی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسن خسروی
 10. کتاب دست دوم جرم شناسی - کتاب تحلیلی

  6,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات راه تألیف علی رفیع زاده
 11. کتاب دست دوم حقوق اساسی 2 - کتاب تحلیلی

  8,000تومان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف معصومه محمدی
 12. کتاب متون فقه 4 - کتاب طلایی

  13,500تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف امیر رضوان دوست
 13. کتاب متون فقه 2 - کتاب طلایی

  9,500تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف امیر رضوان دوست
 14. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی 1 - کتاب طلایی

  9,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف سمیه علیزاده نجد
 15. کتاب دست دوم ادله اثبات دعوا - کتاب طلایی

  9,500تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف لیلا هاشمی
 16. کتاب دست دوم حقوق بیمه - کتاب طلایی

  8,500تومان

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 1360انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف غزاله رحیم زاده
 17. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی 1

  5,700تومان

  3,420 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسین آل کج باف
 18. کتاب دست دوم حقوق اساسی 2

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسن خسروی
  0