1. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 3 تالیف امیر یعقوبی

  30,000 تومان

  تعداد 192 مولف امید دوست بین انتشارات پیام دانشگاهی
 2. کتاب دست دوم حقوق اداری تالیف امید دوست بین

  22,000 تومان

  تعداد صفحات 84 مولف امید دوست بین انتشارات پیام دانشگاهی
 3. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی 3 (حقوق کیفری اختصاصی1جرایم علیه اشخاص) تالیف محمد رضا قرهی قهی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف محمد رضا قرهی قهی انتشارات پیام دانشگاهی
 4. کتاب دست دوم الصرف و النحو تالیف محسن تیموری-درحد نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف محسن تیموری انتشارات دانشگاه پیام نور
 5. کتاب دست دوم اصول فقه 1 تالیف دکتریدالله نصیریان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 233 مولف دکتر یدالله نصیریان انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. کتاب حقوق جزای عمومی اسلام پیام نور - کاملا نو

  12,500 تومان

  تعداد صفحه 202 انتشارات پیام نور تألیف دکتر عادل ساریخانی
 7. کتاب دست دوم آزمون تحلیلی حقوق مدنی 8 - در حد نو

  5,000تومان

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات راه تألیف راحیل اکبریان راد
 8. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 1 پیام نور

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 297 انتشارات پیام نور تألیف جلیل غفاری
 9. کتاب دست دوم جرم شناسی تالیف الهه حسن زاده فروشانی

  32,000 تومان

  تعداد 132 مولف الهه حسن زاده فروشانی انتشارات پیام دانشگاهی
 10. کتاب دست دوم داوری بین المللی تالیف هاجر راعی دهقی

  30,000 تومان

  تعداد 108 مولف هاجر راعی دهقی انتشارات پیام دانشگاهی
 11. کتاب دست دوم مسئولیت مدنی (ضمان قهری) تالیف دکتر ابراهیم تقی زاده-در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 289 مولف دکتر ابراهیم تقی زاده انتشارات دانشگاه پیام نور
 12. کتاب دست دوم حقوق سازمانهای بین المللی تالیف دکتر سید داود آقایی-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 227 مولف دکتر سید داود آقایی انتشارات دانشگاه پیام نور
 13. کتاب حقوق و قوانین روستایی پیام نور - کاملا نو

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات پیام نور تألیف دکتر مصطفی طالشی - سیدعارف موسوی
 14. کتاب طلایی کیفرشناسی (نسل سوم) - در حد نو

  11,000تومان

  8,800 تومان

  تعداد صفحه 92 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف جمیله کرمی
 15. کتاب کلیات حقوق پیام نور - کاملا نو

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 81 انتشارات پیام نور تألیف دکتر ارسلان ثابت سعیدی
 16. کتاب دست دوم آیین دادرسی مدنی 2 پیام نور

  6,000 تومان

  تعداد صفحه 218 انتشارات پیام نور تألیف جلیل غفاری
 17. کتاب دست دوم گنجینه طلایی حقوق بین الملل 1

  9,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات پیام دانشگاهی تألیف نکیسا سعیدی انارکی
 18. کتاب دست دوم حقوق اساسی 1

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 221 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسن خسروی
 19. کتاب دست دوم جرم شناسی - کتاب تحلیلی

  6,000تومان

  3,600 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات راه تألیف علی رفیع زاده
 20. کتاب دست دوم حقوق اساسی 2 - کتاب تحلیلی

  8,000تومان

  4,800 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات راه تألیف معصومه محمدی
 21. کتاب متون فقه 4 - کتاب طلایی

  13,500تومان

  8,100 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف امیر رضوان دوست
 22. کتاب متون فقه 2 - کتاب طلایی

  9,500تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف امیر رضوان دوست
 23. کتاب دست دوم حقوق جزای اختصاصی 1 - کتاب طلایی

  9,000تومان

  5,400 تومان

  تعداد صفحه 136 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف سمیه علیزاده نجد
 24. کتاب دست دوم ادله اثبات دعوا - کتاب طلایی

  9,500تومان

  5,700 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف لیلا هاشمی
 25. کتاب دست دوم حقوق بیمه - کتاب طلایی

  8,500تومان

  5,100 تومان

  تعداد صفحه 1360انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه تألیف غزاله رحیم زاده
 26. کتاب دست دوم حقوق بین الملل خصوصی 1

  5,700تومان

  3,420 تومان

  تعداد صفحه 212 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسین آل کج باف
 27. کتاب دست دوم حقوق اساسی 2

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 347 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حسن خسروی
  0