1. کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران- تالیف دکتر فریدون عزیزی و ...

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1512-انتشارات خسروی-تالیف دکتر فریدون عزیزی و حسین حاتمی و محسن جانقربانی
 2. کتاب ضروریات ایمونولوژی- تالیف دکتر جعفر سلیمیان و ...

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 392-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر جعفر سلیمیان، عبداله مدیری کیا و نجمه پورساسان
 3. کتاب ایمونولوژی رویت 2013- تالیف دکتر احمد مسعود و ...

  39,200 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف دکتر احمد مسعود-سعید اصلانی- جعفر کرمی- جمشید قلی زاده نواشتق- آرزو گوهری شبگاه و مرتضی حافظی
 4. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018- تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر

  112,000 تومان

  تعداد صفحه 783-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر
 5. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی- تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران
 6. کتاب مبانی و روش های اپیدمیولوژی- تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم و محمد حسن احرام پوش

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 206-انتشارات گپ-تالیف محمد حسین باقیانی مقدم و محمد حسن احرام پوش
 7. کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران (جلدسوم-سرطان ها)- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 165-انتشارات گپ-تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)
 8. کتاب برگزیده مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 285-انتشارات گپ- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)
 9. کتاب مبانی و کاربرد روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها دکتر مهدی شکرآبی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات خسروی تألیف دکتر الهه صفری و همکاران تحت نظارت دکتر مهدی شکرآبی
 10. کتاب نکته و پرسش ایمنی شناسی همراه با پاسخ تشریحی امیررضا صفدریان چاپ دوم - کاملا نو

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات دکتر خلیلی تألیف امیررضا صفدریان
 11. کتاب تندآموز ایپیدمیولوژی و آمار پزشکی- تالیف دکتر پیمان سلامتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 256-انتشارات ارجمند-تالیف دکتر پیمان سلامتی
  0