1. کتاب ایمونولوژی-نویسنده دکتر محمد وجگانی

  160,000 تومان

  تعداد صفحات 1264 انتشارات جهاد دانشگاهی تالیف محمد وجگانی
 2. کتاب ایمونولوژی پایه ابوالعباس عملکرد و اختلالات سیستم ایمنی-تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر فرهاد ریاضی راد

  70,000تومان

  56,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات ابن سینا نویسنده پروفسور ابوالعباس ترجمه دکتر فرهاد ریاضی راد
 3. کتاب ایمونولوژِی سلولی و مولکولی ابوالعباس2018-تالیف ابوالعباس ترجمه دکتر رضا فرید حسینی

  170,000 تومان

  تعداد صفحه 788 انتشارات ابن سینا تالیف تالیف ابوالعباس ترجمه دکتر رضا فرید حسینی
 4. کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران- تالیف دکتر فریدون عزیزی و ...

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 1512-انتشارات خسروی-تالیف دکتر فریدون عزیزی و حسین حاتمی و محسن جانقربانی
 5. کتاب ایمونولوژی رویت 2013- تالیف دکتر احمد مسعود و ...

  45,000تومان

  32,850 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف تالیف دکتر احمد مسعود-سعید اصلانی- جعفر کرمی- جمشید قلی زاده نواشتق- آرزو گوهری شبگاه و مرتضی حافظی
 6. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018- تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر

  220,000تومان

  165,000 تومان

  تعداد صفحه 783-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر علی اکبر امیرزرگر
 7. کتاب مقدمه ای بر ایمونولوژی- تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران

  60,000تومان

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 295-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر پریسا امیر و دیگران
 8. کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران(جلد دوم- بیماریهای غیرواگیر)- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)

  89,000تومان

  80,100 تومان

  تعداد صفحه 535-انتشارات گپ-تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)
 9. کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران (جلدسوم-سرطان ها)- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)

  49,000تومان

  41,650 تومان

  تعداد صفحه 165-انتشارات گپ-تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)
 10. کتاب برگزیده مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع ایران- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)

  39,000تومان

  35,100 تومان

  تعداد صفحه 285-انتشارات گپ- تالیف دکتر پروین یاوری (شورای نویسندگان)
 11. کتاب ایمونولوژی رویت-ترجمه سلمان باقری

  99,000تومان

  79,200 تومان

  تعداد صفحه678 انتشارات ابن سینا ترجمه سلمان باقری
 12. کتاب ضروریات ایمونولوژی- تالیف دکتر جعفر سلیمیان و ...

  46,400 تومان

  تعداد صفحه 392-انتشارات اندیشه رفیع-تالیف دکتر جعفر سلیمیان، عبداله مدیری کیا و نجمه پورساسان
 13. کتاب تندآموز ایپیدمیولوژی و آمار پزشکی- تالیف دکتر پیمان سلامتی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 256-انتشارات ارجمند-تالیف دکتر پیمان سلامتی
 14. کتاب مبانی و روش های اپیدمیولوژی- تالیف دکتر محمد حسین باقیانی مقدم و محمد حسن احرام پوش

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 206-انتشارات گپ-تالیف محمد حسین باقیانی مقدم و محمد حسن احرام پوش
 15. کتاب مبانی و کاربرد روش های آزمایشگاهی ایمونولوژی در تشخیص و درمان بیماری ها دکتر مهدی شکرآبی - کاملا نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 402 انتشارات خسروی تألیف دکتر الهه صفری و همکاران تحت نظارت دکتر مهدی شکرآبی
  0