1. کتاب دست دوم مدیریت توسعه نرم افزار پیام نور امیرهوشنگ تاج فر

  29,000 تومان

  تعداد صفحات 385 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف امیرهوشنگ تاج فر
 2. کتاب دست دوم زبان ماشین و برنامه سازی سیستم پیام نور - در حد نو

  230,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات پیام نور تألیف مهندس داریوش نیک مهر
 3. کتاب دست دوم شبکه های کامپیوتری پیام نور - در حد نو

  5,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات پیام نور تألیف دکتر داود کریم زادگان مقدم
 4. کتاب دست دوم مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، کتاب راهنما - در حد نو

  7,000 تومان

  تعداد صفحه 432 انتشارات راه تألیف مهندس محمد عادلی نیا
 5. کتاب دست دوم اصول طراحی کامپایلرها پیام نور

  4,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات پیام نور تألیف مهندس جعفر پورامینی
 6. کتاب دست دوم برنامه سازی پیشرفته پیام نور

  4,000تومان

  2,800 تومان

  تعداد صفحه 322 انتشارات پیام نور تألیف مهندس داریوش نیک مهر
0