1. کتاب فرهنگ جامع همه گیرشناسی اپیدمیولوژی-تالیف دکتر کیومرث ناصری

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 432 انتشارات گپ تالیف دکتر کیومرث ناصری
 2. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد1 ویراست 21-تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 انتشارات گپ تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کورش هلاکویی نائینی
 3. کتاب روش شناسی در پژوهش-تالیف دکتر صغری فلاحی

  28,000تومان

  25,200 تومان

  تعداد صفحات 158 انتشارات گپ تالیف دکتر صغری فلاحی
 4. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه-ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  29,000تومان

  26,100 تومان

  تعداد صفحات 198 انتشارات گپ ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 5. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی ویراست پنجم-تالیف رابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر ملیحه دادگر مقدم

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 339 انتشارات گپ تالیف رابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر ملیحه دادگر مقدم
 6. کتاب اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های غیرواگیر ویراست سوم-تالیف دکتر پاتریک رمینگتون ترجمه دکتر حسین صباغیان

  49,000تومان

  44,100 تومان

  تعداد صفحات 486 انتشارات گپ تالیف دکتر پاتریک رمینگتون ترجمه دکتر حسین صباغیان
 7. کتاب 500 نکته در500 پرسش اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران-تالیف حبیب الله آذربخش

  25,000تومان

  22,500 تومان

  تعداد صفحات 95 انتشارات گپ تالیف حبیب الله آذربخش
 8. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر ویراست بیستم-ترجمه دکتر حسین صباغیان

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات گپ تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 9. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس ویراست ششم-ترجمه دکتر حسین صباغیان

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحه 512 انتشارات گپ ترجمه دکتر حسین صباغیان
 10. کتاب درآمدی بر اصول و روش های اپیدمیولوژی سجاد رحیمی پردنجانی - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 498 انتشارات اندیشمندان یزد تألیف سجاد رحیمی پردنجانی - سعید حسینی
 11. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی پارک

  66,000تومان

  59,400 تومان

  تعداد صفحه 688 انتشارات گپ تألیف ک پارک
  0