1. کتاب دست دوم درسی عربی پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 120 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 157 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 104 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب درسی انگلیسی 3 نهم متوسطه(کتاب دانش آموز)

  27,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب درسی آموزش قرآن هفتم متوسطه

  19,000 تومان

  تعداد صفحات120 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی آموزش قرآن نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات136 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه -نوشته دارد

  75,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم درسی مطالعات اجتماعی نهم متوسطه 1401-هایلایت شده

  75,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب درسی پیام های آسمان هشتم متوسطه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب درسی عربی هشتم متوسطه-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات141 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم انگلیسی 2 پایه هشتم 1399

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم 1398 (کتاب مشترک دختران و پسران)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر پایه هشتم 1400-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم درسی آموزش قرآن پایه هشتم 1399

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم درسی کارو فناوری پایه هشتم 1396-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 142 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 17. کتاب دست دوم آموزش حرفه و فن سال سوم دوره ی راهنمای تحصیلی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه 1395-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم عربی،زبان قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 135 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 20. کتاب دست دوم ریاضی + 9 تیزهوشان نهم متوسطه کاهه تالیف محمد حسن کاهه

  158,000 تومان

  مولف محمد حسن کاهه تعداد صفحات 600 انتشارات کاهه
 21. کتاب دست دوم آموزش و آزمون عربی نهم ( رشادت) تیزهوشان تالیف مهدی وحدانی-در حد نو

  97,000 تومان

  مولف مهدی وحدانی تعداد صفحات 216 انتشارات مبتکران
 22. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه نهم دوره اول متوسطه -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 25. کتاب دست دوم ریاضی نوبت دوم ،پایه نهم تالیف کریم کرمی -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 56 مولف کریم کرمی انتشارات جویا مجد
 26. کتاب دست دوم ریاضی پایه اول متوسطه (هفتم) تالیف محمود مراد خانی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف محمود مراد خانی انتشارات کانون گسترش علوم
 27. کتاب دست دوم کتاب کار کودک 1 / آشنایی با طبیعت تالیف گروه مولفین

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 40 مولف گروه مولفین انتشارات نامعلوم
 28. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هفتم 1398

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 29. کتاب دست دوم درسی کارو فناوری پایه هفتم 1395-نوشته دارد

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم فارسی پایه هفتم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم فارسی پایه نهم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 35. کتاب دست دوم پیام های آسمان پایه هفتم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 36. کتاب دست دوم پیام های آسمان پایه نهم دوره اول متوسط-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 37. کتاب دست دوم عربی،زبان قرآن پایه نهم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 136 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 38. کتاب دست دوم عربی،زبان قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 129 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 39. کتاب درسی کار و فناوری نهم متوسطه -در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 154 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 40. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 1 هفتم(کتاب کار)

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  0