1. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات176 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 2. کتاب دست دوم مسابقات ریاضی نهم از مجموعه مرشد تیزهوشان تالیف وحید اسدی کیا

  140,000 تومان

  مولف وحید اسدی کیا تعداد صفحات 388 انتشارات مبتکران
 3. کتاب دست دوم آموزش و آزمون عربی نهم ( رشادت) تیزهوشان تالیف مهدی وحدانی-در حد نو

  97,000 تومان

  مولف مهدی وحدانی تعداد صفحات 216 انتشارات مبتکران
 4. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه -نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه نهم دوره اول متوسطه -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 148 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم تفکر و سبک زندگی دختران پایه هفتم دوره اول متوسطه

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 24 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم کار و فناوری پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 157 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم فرهنگ و هنر پایه هفتم دوره اول متوسطه-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 127 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 9. کتاب دست دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هفتم دوره اول متوسطه-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 104 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب دست دوم ریاضی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 143 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم درسی آمادگی دفاعی پایه نهم دوره اول متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 126 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم ریاضی نوبت دوم ،پایه نهم تالیف کریم کرمی -در حد نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحات 56 مولف کریم کرمی انتشارات جویا مجد
 14. کتاب دست دوم ریاضی پایه اول متوسطه (هفتم) -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 149 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم ریاضی پایه اول متوسطه (هفتم) تالیف محمود مراد خانی

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 190 مولف محمود مراد خانی انتشارات کانون گسترش علوم
 16. کتاب دست دوم کتاب کار کودک 1 / آشنایی با طبیعت تالیف گروه مولفین

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 40 مولف گروه مولفین انتشارات نامعلوم
 17. کتاب درسی انگلیسی 3 نهم متوسطه(کتاب دانش آموز)

  27,000 تومان

  تعداد صفحات150 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 18. کتاب درسی تفکر و سبک زندگی هشتم متوسطه-ویژه پسران

  15,000 تومان

  تعداد صفحات24 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب درسی آموزش قرآن هفتم متوسطه

  19,000 تومان

  تعداد صفحات120 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 20. کتاب دست دوم درسی آموزش قرآن نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات136 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 21. کتاب دست دوم درسی مطالعات اجتماعی نهم متوسطه

  38,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب درسی کار و فناوری نهم متوسطه

  35,000 تومان

  تعداد صفحات148 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب درسی پیام های آسمان هشتم متوسطه

  25,000 تومان

  تعداد صفحات128 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم درسی انگلیسی 1 هفتم(کتاب کار)

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 70 انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 25. کتاب دست دوم کار انگلیسی 2 پایه هشتم 1399

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 50انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 26. کتاب دست دوم انگلیسی 2 پایه هشتم 1399

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 27. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هفتم 1398

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 28. کتاب دست دوم درسی نگارش پایه هشتم 1399

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 29. کتاب دست دوم درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم 1398 (کتاب مشترک دختران و پسران)

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم درسی فرهنگ و هنر پایه هشتم 1399

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 136انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم درسی تفکر و سبک زندگی پایه هشتم 1399 (کتاب مشترک دختران و پسران)

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 206انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم درسی آموزش قرآن پایه هشتم 1399

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم درسی کارو فناوری پایه هفتم 1398

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 160انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم درسی کارو فناوری پایه هشتم 1399

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 142 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 35. کتاب دست دوم علوم نهم پیشتاز خیلی سبز تالیف امیر غفاری-در حد نو

  138,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف امیر غفاری انتشارات خیلی سبز
 36. کتاب دست دوم فرهنگ و هنر پایه هشتم دوره اول متوسطه -در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 138 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 37. کتاب دست دوم فرهنگ و هنر پایه نهم دوره اول متوسطه -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 38. کتاب دست دوم علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه- نوشته دارد

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 130 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 39. کتاب دست دوم تفکر و سبک زندگی پایه هفتم دوره اول متوسطه

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 160 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0