1. کتاب دست دوم خلاصه 2016 فیزیولوژی گایتون هال ترجمه دکتر حوری سپهری-در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 384 انتشارات اندیشه رفیع تالیف گایتون هال
 2. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد دوم-مترجم دکتر سید علی حائری روحانی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات700 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه سید علی حائری روحانی-دکترحوری سپهری
 3. کتاب فیزیولوژی پزشکی-گایتون هال -2021-جلد دوم-مترجم اصغر قاسمی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 755 انتشارات خسروی تالیف گایتون-هال ترجمه دکتر اصغر قاسمی-دکتر مسلم محمدی
 4. کتاب فیزیولوژی پزشکی-گایتون هال-2021-جلد اول-مترجم اصغر قاسمی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 815 انتشارات خسروی تالیف گایتون-هال ترجمه دکتر اصغر قاسمی-دکتر مسلم محمدی
 5. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2020-بخش 9و10و11-دستگاه عصبی-مترجم دکتر محمدرضا بیگدلی

  95,000تومان

  76,000 تومان

  تعداد صفحات 480 انتشارات تیمورزاده تالیف محمدرضا بیگدلی
 6. کتاب متابولسیم پروتئین ها ونوکلئوتیدها -نویسنده دکتر احسان احمدی پور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات اندیشه رفیع تالیف تالیف دکتر احسان احمدی پور ودیگران
 7. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد2 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 688 انتشارات اندیشه رفیع تالیف دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 8. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون هال جلد1 - روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  180,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 730 انتشارات اندیشه رفیع تالیف زیر نظر دکتر سید علی حائری ترجمه دکتر حوری سپهری
 9. کتاب فیزیولوژی پزشکی-جلد اول گایتون هال 2021- ترجمه دکتر هوشنگ نجفی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 791انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر هوشنگ نجفی
 10. کتاب فیزیولوژی پزشکی-جلد دوم گایتون هال 2021- ترجمه دکتر هوشنگ نجفی

  150,000تومان

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 776انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر هوشنگ نجفی
 11. کتاب مقدمات علوم تشریح دکتر ملیحه نوبخت - در حد نو

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 568 انتشارات آرتین طب تألیف دکتر ملیحه نوبخت و همکاران
 12. کتاب آناتومی انسان طوبا میرزاپور - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات محقق اردبیلی تألیف طوبا میرزاپور
 13. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 4 بخش 6، 7، 8 و 15 ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 324 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 14. کتاب اصول و مبانی فیزیولوژی جلد اول دکتر کوشا پایداری - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 318 انتشارات دانش پژوهان جوان تألیف دکتر کوشا پایداری - دکتر محمد حسین پورنبی
 15. کتاب رویکرد فیزیولوژیک بر موارد بالینی دکتر سارا شاهمرادی - در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحه 214 انتشارات اندیشه رفیع تألیف دکتر سارا شاهمرادی و همکاران
 16. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 2 بخش 3 قلب بخش 4 گردش خون ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 17. کتاب فیزیولوژی گایتون و هال 2020 جلد 3 بخش 5 کلیه و مایعات بدن ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی

  55,000تومان

  46,750 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات تیمورزاده ترجمه دکتر محمدرضا بیگدلی
 18. کتاب نقش حیاتی عضلات گلوتئال جان گیبونز دکتر وحید مظلوم - در حد نو

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 250 انتشارات ستایش هستی تألیف جان گیبونز ترجمه دکتر وحید مظلوم
 19. کتاب خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال 2021 - مقدمه دکتر سید علی حائری روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری

  65,000تومان

  52,000 تومان

  تعداد صفحات 383انتشارات اندیشه رفیع مقدمه دکتر سید علی حائری روحانی-ترجمه دکتر حوری سپهری
 20. کتاب اصلاح پوسچر راهنمای مصور 30 وضعیت پاتولوژیک جین جانسون دکتر رضا مهدوی نژاد - در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان تألیف جین جانسون ترجمه دکتر رضا مهدوی نژاد و همکاران
  0