1. کتاب فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب-نویسنده دکترحسین علیدادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات250 تالیف دکترحسین علیدادی ودیگران انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 2. کتاب آموزش کاربردی mimics مدل سازی بیولوژیک میدیا خادمی - در حد نو

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 182 انتشارات شریف کد کم تألیف میدیا خادمی و همکاران
 3. کتاب مدیریت بیمارستان و تجهیزات آن نجمه چترایی - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات سنجش و دانش تألیف نجمه چترایی
 4. کتاب دست دوم کاربرد پلیمرها در پزشکی-نویسنده محمد ربیعی

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر تالیف شاهین بنکدار-محمود اعظمی-محمد ربیعی
 5. کتاب آشنایی با تجهیزات پزشکی غزاله غیوری - در حد نو

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 365 انتشارات راستین تألیف غزاله غیوری
0