1. کتاب اگزوزوم ها بسته های پیام رسان بین سلولی دکتر مجید صادقی زاده - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات برای فردا تألیف نازلی جعفرزاده و همکاران زیر نظر دکتر مجید صادقی زاده
 2. کتاب مبانی آزمایشگاه کشت سلول بنیادی فرناز مزینی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات فانوس دنیا تألیف فرناز مزینی
 3. کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست-پزشکی دکتر فاطمه یزدیان - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر فاطمه یزدیان و همکاران
 4. کتاب مقدمه ای بر روش های ارزیابی در مهندسی بافت دکتر جعفر آی - در حد نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف نفیسه بحیرایی و همکاران زیر نظر دکتر جعفر آی
0