1. کتاب بافت شناسی مقایسه ای-نویسنده دکترایرج پوستی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات458 تالیف دکترایرج پوستی ودیگران انتشارات دانشگاه تهران
 2. کتاب چکیده بافت شناسی پایه جان کوئیرا- ترجمه دکتر سیمین فاضلی پور

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحات 222انتشارات ابن سینا ترجمه دکتر سیمین فاضلی پور
 3. کتاب سلول شناسی و بافت شناسی عمومی انسانی- تالیف دکتر مجید ملک زاده شفا وردی

  35,000تومان

  28,000 تومان

  تعداد صفحات 272انتشارات ابن سینا تالیف دکتر مجید ملک زاده شفا وردی
 4. کتاب مبانی بافت شناسی- تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  40,000تومان

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 232انتشارات ابن سینا تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده-دکتر طیبه رستگار-دکتر فاطمه ملک
 5. کتاب بافت شناسی راس جلد اول بافت شناسی عمومی ترجمه جمال مجیدپور و همکاران - در حد نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر ترجمه جمال مجیدپور و همکاران
 6. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه ملیحه نوبخت

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 712-انتشارات آرتین طب-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه ملیحه نوبخت
 7. کتاب بافت شناسی پزشکی دکتر محمد صادق رجحان-تالیف باقر مینایی

  36,500 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات چهر-تالیف باقر مینایی
 8. کتاب بافت شناسی راس(جلد اول)-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 598-انتشارات جامعه نگر-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی
 9. کتاب بافت شناسی پابه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده وهمکاران

  140,000تومان

  119,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات ابن سینا-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده وهمکاران
 10. کتاب مهندسی بافت پوست-تالیف علیرضا رضا پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 168-انتشارات جامعه نگر-تالیف علیرضا رضا پور
 11. کتاب مبانی بافت شناسی-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 232-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده
 12. کتاب بافت شناسی عملی(کتاب کار)-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 144-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده
 13. کتاب خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2018-تالیف جان کوئیرا -ترجمه دکتر ملیحه نوبخت

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 302-انتشارات آرتین طب-تالیف جان کوئیرا -ترجمه دکتر ملیحه نوبخت
 14. کتاب مبانی آزمایشگاه کشت سلول بنیادی فرناز مزینی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات فانوس دنیا تألیف فرناز مزینی
 15. کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست-پزشکی دکتر فاطمه یزدیان - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر فاطمه یزدیان و همکاران
 16. کتاب بافت شناسی راس جلد دوم بافت شناسی اختصاصی ترجمه جمال مجیدپور و همکاران - در حد نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر ترجمه جمال مجیدپور و همکاران
 17. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات میرماه-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری
 18. کتاب بافت شناسی راس(جلد دوم)-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 650-انتشارات جامعه نگر-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی
 19. کتاب بافت شناسی پابه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 736-انتشارات ارجمند-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری
 20. کتاب بافت شناسی انسانی-تالیف دکتر حسن مفید پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 232-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف دکتر حسن مفید پور
 21. کتاب ضروریات بافت شناسی-تالیف دکتر محمد صادق رجحان

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 344-انتشارات چهر-تالیف دکتر محمد صادق رجحان
 22. کتاب مهندسی بافت سیستم عصبی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی-تالیف جعفر آی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 224-انتشارات جهاد دانشگاهی تهران-تالیف جعفر آی
 23. کتاب اگزوزوم ها بسته های پیام رسان بین سلولی دکتر مجید صادقی زاده - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات برای فردا تألیف نازلی جعفرزاده و همکاران زیر نظر دکتر مجید صادقی زاده
 24. کتاب مقدمه ای بر روش های ارزیابی در مهندسی بافت دکتر جعفر آی - در حد نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف نفیسه بحیرایی و همکاران زیر نظر دکتر جعفر آی
  0