1. کتاب بافت شناسی راس جلد اول بافت شناسی عمومی ترجمه جمال مجیدپور و همکاران - در حد نو

  79,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر ترجمه جمال مجیدپور و همکاران
 2. کتاب بافت شناسی راس جلد دوم بافت شناسی اختصاصی ترجمه جمال مجیدپور و همکاران - در حد نو

  89,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات جامعه نگر ترجمه جمال مجیدپور و همکاران
 3. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه ملیحه نوبخت

  83,500 تومان

  تعداد صفحه 712-انتشارات آرتین طب-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه ملیحه نوبخت
 4. کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات میرماه-تالیف آنتونی ال مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری
 5. کتاب بافت شناسی پزشکی دکتر محمد صادق رجحان-تالیف باقر مینایی

  36,500 تومان

  تعداد صفحه 696-انتشارات چهر-تالیف باقر مینایی
 6. کتاب بافت شناسی راس(جلد اول)-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 598-انتشارات جامعه نگر-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی
 7. کتاب بافت شناسی راس(جلد دوم)-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی

  99,000 تومان

  تعداد صفحه 650-انتشارات جامعه نگر-تالیف ویچک پاولینا-ترجمه محمد تقی جغتایی
 8. کتاب بافت شناسی پابه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده وهمکاران

  120,000تومان

  96,000 تومان

  تعداد صفحه 668-انتشارات ابن سینا-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده وهمکاران
 9. کتاب بافت شناسی پابه جان کوئیرا2018-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری

  74,500 تومان

  تعداد صفحه 736-انتشارات ارجمند-تالیف آنتونی مشر-ترجمه دکتر مسلم بهادری
 10. کتاب مهندسی بافت پوست-تالیف علیرضا رضا پور

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 168-انتشارات جامعه نگر-تالیف علیرضا رضا پور
 11. کتاب بافت شناسی انسانی-تالیف دکتر حسن مفید پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 232-انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد-تالیف دکتر حسن مفید پور
 12. کتاب ضروریات بافت شناسی-تالیف دکتر محمد صادق رجحان

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 344-انتشارات چهر-تالیف دکتر محمد صادق رجحان
 13. کتاب مبانی بافت شناسی-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 232-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده
 14. کتاب بافت شناسی عملی(کتاب کار)-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 144-انتشارات ابن سینا-تالیف دکتر غلامرضا حسن زاده
 15. کتاب خلاصه بافت شناسی جان کوئیرا 2018-تالیف جان کوئیرا -ترجمه دکتر ملیحه نوبخت

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 302-انتشارات آرتین طب-تالیف جان کوئیرا -ترجمه دکتر ملیحه نوبخت
 16. کتاب مهندسی بافت سیستم عصبی و کاربرد آن در پزشکی بازساختی-تالیف جعفر آی

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 224-انتشارات جهاد دانشگاهی تهران-تالیف جعفر آی
 17. کتاب اگزوزوم ها بسته های پیام رسان بین سلولی دکتر مجید صادقی زاده - در حد نو

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 187 انتشارات برای فردا تألیف نازلی جعفرزاده و همکاران زیر نظر دکتر مجید صادقی زاده
 18. کتاب مبانی آزمایشگاه کشت سلول بنیادی فرناز مزینی - در حد نو

  24,000 تومان

  تعداد صفحه 194 انتشارات فانوس دنیا تألیف فرناز مزینی
 19. کتاب عملکرد بیوراکتورها در مهندسی زیست-پزشکی دکتر فاطمه یزدیان - در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحه 239 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر فاطمه یزدیان و همکاران
 20. کتاب مقدمه ای بر روش های ارزیابی در مهندسی بافت دکتر جعفر آی - در حد نو

  19,500 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف نفیسه بحیرایی و همکاران زیر نظر دکتر جعفر آی
  0