1. کتاب انفورماتیک زیست پزشکی 2014 جلد دوم-تالیف شورتلیف و ادوارد هانس-ترجمه دکتر مصطفی لنگری زاده

  61,000 تومان

  تعداد صفحه 576-کتاب انفورماتیک زیست پزشکی 2014 جلد دوم|انتشارات حیدری
 2. کتاب مدیریت پروژه در فناوری اطلاعات مراقبت سلامت-تالیف اسکات کوپلن-ترجمه دکتر فرحناز صدوقی

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 213-انتشارات حیدری-تالیف اسکات کوپلن-ترجمه دکتر فرحناز صدوقی
 3. کتاب کد گذاری علل مرگ و میر ( براساس کتاب ICD-10)- تالیف یوسف مهدی پور

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 161-انتشارات حیدری- تالیف یوسف مهدی پور
 4. کتاب آشنایی با ICD-10 با رویکردی به روش های کد گذاری(جلد دوم)-تالیف یوسف مهدی پور

  16,900 تومان

  تعداد صفحه 241-انتشارات حیدری-تالیف یوسف مهدی پور
 5. کتاب انفورماتیک سلامت(جلد دوم)-تالیف مصطفی لنگری زاده

  26,000 تومان

  تعداد صفحه 144-انتشارات حیدری-تالیف مصطفی لنگری زاده
 6. کتاب انفورماتیک زیست پزشکی 2014 جلد اول-تالیف شورتلیف و ادوارد هانس-ترجمه دکتر مصطفی لنگری زاده

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 336-انتشارات حیدری-تالیف شورتلیف و ادوارد هانس-ترجمه دکتر مصطفی لنگری زاده
 7. کتاب داده پردازی بهداشتی-تالیف دکتر حمید مقدسی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 127-انتشارات واژه پرداز-تالیف دکتر حمید مقدسی
 8. کتاب سیستم های اطلاعات مراقبت سلامت-تالیف کارن واگر-ترجمه عباس شیخ طاهری

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 216-انتشارات جعفری-تالیف کارن واگر-ترجمه عباس شیخ طاهری
 9. کتاب مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت-تالیف ماشاالله ترابی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 386-انتشارات حیدری-تالیف ماشاالله ترابی
 10. کتاب سامانه های دسته بندی اطلاعات پزشکی-تالیف رضا صفدری

  47,000 تومان

  تعداد صفحه 374-انتشارات حیدری-تالیف رضا صفدری
 11. کتاب کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی-تالیف دکتر حمید مقدسی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 192-انتشارات واژه پرداز-تالیف دکتر حمید مقدسی
  0