1. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی عمومی 1-نویسنده محمود محراب زاده

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 104 تالیف محمود محراب زاده-باقر قیافه داودی انتشارات دانشگاه پیام نور
 2. کتاب دست دوم آزمایشگاه اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی-نویسنده شهلا مظفری

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 99 تالیف شهلا مظفری-ژولیت اردوخانیان انتشارات دانشگاه پیام نور
 3. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی فیزیک 2-نویسنده سید حبیب الله موسوی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 103 تالیف سید حبیب الله موسوی-محمدتقی صالحی انتشارات دانشگاه پیام نور
 4. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی فیزیک 1-نویسنده محمدتقی صالحی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 129 تالیف محمدتقی صالحی-سید حبیب الله موسوی انتشارات دانشگاه پیام نور
 5. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی آلی 2-نویسنده طیبه پرتوی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 105 تالیف طیبه پرتوی انتشارات دانشگاه پیام نور
 6. کتاب دست دوم آزمایشگاه شیمی معدنی 2-نویسنده لطفعلی سقط فروش

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 119 تالیف لطفعلی سقط فروش-رقیه قدیم خانی انتشارات دانشگاه پیام نور
 7. کتاب شیمی تجزیه3-تالیف دکتر سید احمد میرشکرایی

  44,000 تومان

  تعداد صفحه 393انتشارات پیام نور تالیف دکتر سید احمد میرشکرایی
 8. کتاب پیام نور رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه-تالیف دکتر محمود پایه قدر

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 230انتشارات پیام نور تالیف دکتر محمود پایه قدر
0