1. کتاب ترمودینامیک کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف-نویسنده احمد کهربائیان

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 546انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد کهربائیان
 2. کتاب انتقال حرارت کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف-نویسنده سید وحید موسوی نژاد

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات294انتشارات مدرسان شریف تالیف سید وحید موسوی نژاد
 3. کتاب خواص مکانیکی مواد کارشناسی ارشد و دکتری مدرسان شریف -نویسنده مهندس صابر امین یاور

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات284 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس صابر امین یاور
 4. کتاب شیمی - شیمی آلی مدرسان شریف مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی دکتری 91-99 - نویسنده مهندس حسین نامی

  195,000تومان

  175,500 تومان

  تعداد صفحات450 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 5. کتاب شیمی تجزیه 1و 2 دستگاهی کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده حسین رباط جزی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 438 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین رباط جزی
 6. کتاب شیمی آلی 1-2 و 3 کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده داوود ستمدیده

  135,000تومان

  121,500 تومان

  تعداد صفحات 476 انتشارات مدرسان شریف تالیف داوود ستمدیده
 7. کتاب شیمی معدنی 1و2 آلی فلزی کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده ابوالقاسم سعیدی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات 490 انتشارات مدرسان شریف تالیف ابوالقاسم سعیدی
0