1. کتاب دست دوم مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای80-94روان شناسی با پاسخ تشریحی

  130,000 تومان

  تعداد صفحات 668 انتشارات مدرسان شریف تالیف گروه مولفین
 2. کتاب روانشناسی شخصیت مدرسان شریف -نویسنده مرتضی ساعدی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف مرتضی ساعدی
 3. کتاب روانشناسی مدرسان شریف مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی دکتری 91-99 - نویسنده مهندس حسین نامی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات414 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 4. کتاب مدرسان شریف مجموعه سوالات آزمونهای 90-99 روان شناسی با پاسخ تشریحی -نویسنده ناصر قلی پور انبوهی

  228,000تومان

  205,200 تومان

  تعداد صفحات 534 انتشارات مدرسان شریف تالیف ناصر قلی پور انبوهی و دیگران
 5. کتاب مدرسان شریف روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی کارشناسی ارشد -دکتری-نویسنده ارکان خوش کلام

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 542 انتشارات مدرسان شریف تالیف ارکان خوش کلام-مرضیه کامیاب نژاد
 6. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه رشته روانشناسی کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر مهدی شاه نظری

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 412 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر مهدی شاه نظری
 7. کتاب مدرسان شریف روانشناسی رشد کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده اندیشه واحدی

  215,000تومان

  182,750 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف اندیشه واحدی
 8. کتاب مدرسان شریف روانشناسی فیزیولوژیک انگیزش و هیجان کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر محمود دژکام

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر محمود دژکام -حجت الله ابراهیمی
 9. کتاب مدرسان شریف روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر احمدعلی نوربالاتفتی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 242 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر احمدعلی نوربالاتفتی-فاطمه ثقفی
 10. کتاب مدرسان شریف علم النفس کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید

  90,000تومان

  81,000 تومان

  تعداد صفحات 254 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر اصغر اصغرنژاد فرید-صادق خدامردی
 11. کتاب مدرسان شریف آمار و روش تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده کلثوم امیری

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 526 انتشارات مدرسان شریف تالیف کلثوم امیری
 12. کتاب مدرسان شريف مجموعه روانشناسی -بخش اول- کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روانشناسی مدرسان شريف
 13. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش سوم -دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 14. کتاب مدرسان شريف رشته روان شناسی -بخش اول-دکتری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان روان شناسی مدرسان شريف
 15. کتاب مدرسان شريف رشته روانشناسی کد2295 -بخش اول-دکتری آزاد 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان علوم تربیتی مدرسان شريف
 16. کتاب روانشناسی عمومی مدرسان شریف -نویسنده مریم درخشان نژاد

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات مدرسان شریف تالیف مریم درخشان نژاد
 17. کتاب مدرسان شریف روانشناسی مرض -آسیب شناسی روانی کارشناسی ارشد و دکتری-نویسنده دکتر فرزین رضاعی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحات 472 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر فرزین رضاعی-دکتر محمود دژکان-دکتر صادق خدامرادی
  0