1. کتاب دست دوم سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته-نویسنده محمد علی سرلک

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 314 انتشارات دانشگاه پیام نور تالیف محمد علی سرلک
 2. کتاب مجموعه سوالات دروس مشترک آزمون های 91-99 مدیریت-مجموعه1-مدرسان شریف-نویسنده دکتر حسین نامی

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات 310 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی و دیگران
 3. کتاب مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های 91-99 مدیریت-مجموعه 2-مدرسان شریف-نویسنده دکتر علی اکبر افقهی فریمانی

  160,000تومان

  144,000 تومان

  تعداد صفحات 416 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی اکبر افقهی فریمانی و دیگران
 4. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش هشتم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 122 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 5. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 181انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 6. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش نهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 197انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 7. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 112 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 164 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 190انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف مجموعه مدیریت -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعدادصفحه 197انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مدیریت مدرسان شريف
 11. کتاب بازاریابی - دکتر محمد حقیقی

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحه 558انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر محمد حقیقی
 12. تئوری های مدیریت ویژه رشته های مدیریت و مدیریت امور شهری - دکتر غلام رضا طالقانی

  135,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحه 526 انتشارات مدرسان شریف تألیف دکتر غلام رضا طالقانی
  0