1. کتاب ماشین های الکتریکی1 و 2 کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف -نویسنده دکتر رضا پژمان فر

  120,000تومان

  108,000 تومان

  تعداد صفحات 338انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر رضا پژمان فر
 2. کتاب تحلیل مدار های الکتریکی 1 کارشناسی ارشد و دکتری -نویسنده مهندس حسین نامی

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 356 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 3. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 91-99 رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد مدرسان شریف-نویسنده مهندس حسین نامی

  195,000تومان

  175,500 تومان

  تعداد صفحات 512 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی و دیگران
 4. کتاب الکترو مغناطیس کارشناسی ویژه رشته مهندسی برق کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف-نویسنده دکتر نادر کمجانی

  102,000تومان

  91,800 تومان

  تعداد صفحات396 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر نادر کمجانی_مهندس عباس شفیعی_بهناز توکلی قینائی
 5. کتاب تحلیل مدار های الکتریکی 2 کارشناسی ارشد دکتری مدرسان شریف-نویسنده حسین نامی

  105,000تومان

  94,500 تومان

  تعداد صفحات368 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی_مهرداد عابدی_احسان عابدی
 6. کتاب پنو ماتیک -نویسنده سید میثم حسینی اصل

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحات195 انتشارات نسیم کرامت تالیف سید میثم حسینی اصل
 7. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 111 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 148 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 11. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش اول-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 12. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش دهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 166 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 13. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش نهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 134 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 14. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هشتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 147 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
 15. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی برق -بخش هفتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 161 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی برق مدرسان شريف
  0