1. کتاب دست دوم جنایت در مجتمع مسکونی آگاتا کریستی ترجمه فرید جواهر کلام

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 150 مولف آگاتاکریستی ترجمه فرید جواهر کلام
 2. کتاب دست دوم درسی هنر سال اول دوره ی راهنمایی چاپ 1357

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات آموزش و پرورش
 3. کتاب دست دوم حافظه در روانشناسی تالیف هاری لورین ترجمه مشفق همدانی چاپ 1348

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف هاری لورین مترجم مشفق همدانی انتشارات صفی علیشاهی
 4. کتاب دست دوم همراه آفتاب تالیف هارولد کورلند ترجمه سیمین دانشور

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 313 مولف هارولد کورلند مترجم سیمین دانشور انتشارات امیر کبیر
 5. کتاب دست دوم گذشته چراغ راه آینده است! جلد دوم چاپ 1355

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 332 مولف - انتشارات زبرجد
 6. کتاب دست دوم اولین سفرای ایران و هلند تالیف ویلم فور چاپ 1356

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف ویلم فور انتشارات طهوری
 7. کتاب دست دوم فهرست نسخه های خطی فارسی تالیف خضر عباسی نوشاهی

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف خضر عباسی نوشاهی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
 8. کتاب دست دوم یادداشتهائی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه تالیف دوستعلی معیر الممالک

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 186 مولف دوستعلی معیر الممالک انتشارات علمی
 9. کتاب دست دوم مجموعه اشعار : نیما یوشیج تالیف ابوالقاسم جنتی عطائی چاپ 1346

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف ابوالقاسم جنتی عطائی انتشارات صفی علیشاهی
 10. کتاب دست دوم باخانمان تالیف هکتور مالو ترجمه ماندانا ابراهیمی چاپ 1368

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف هکتور مالو مترجم ماندانا ابراهیمی انتشارات گلشائی
 11. کتاب دست دوم زنان دربار به روایت اسناد ساواک :فرح پهلوی جلد اول - در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف- انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
 12. کتاب دست دوم خاطرات جعفر شرریف امامی تالیف حبیب لاجوردی-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 308 مولف حبیب لاجوردی انتشارات سخن
 13. کتاب دست دوم خاطرات شاپور بختیار ویراست حبیب لاجوردی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 143 ویراستار حبیب لاجوردی انتشارات زیبا
 14. کتاب دست دوم راسپوتین تالیف آر. جی. مینی ترجمه اردشیر روشنگر

  380,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف آر. جی. مینی مترجم اردشیر روشنگر انتشارات البرز
 15. کتاب دست دوم حماسه ی کویر تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی چاپ 1357

  550,000 تومان

  تعداد صفحات 840 مولف محمد ابراهیم باستانی پاریزی انتشارات امیر کبیر
 16. کتاب دست دوم تاریخ جنبش کارگری اروپا تالیف ولفگانگ آبند روت ترجمه ناهید فروغان چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف ولفگانگ آبند روت مترجم ناهید فروغان انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی
 17. کتاب دست دوم ماهیت دولت در جهان سوم تالیف تیلمان اورس ترجمه بهروز توانمند چاپ 1362

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 315 مولف تیلمان اورس مترجم بهروز توانمند انتشارات آگاه
 18. کتاب دست دوم فاشیسم :مفر جامعه ی سرمایه داری از بحران تالیف رادین هارد کونل ترجمه منوچهر فکری ارشاد چاپ 1358

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف رادین هارد کونل مترجم منوچهر فکری ارشاد انتشارات توس
 19. کتاب دست دوم جوانی یک علم تاریخ تکوینی اقتصاد سیاسی تالیف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی چاپ 1358

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 487 مولف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی انتشارات تیرنگ
 20. کتاب دست دوم برتولت برشت ترجمه رسول نفیسی چاپ 1356

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 70 مترجم رسول نفیسی انتشارات مروارید
 21. کتاب دست دوم سیر تحولات اجتماعی تالیف میترو پولسکی ترجمه م.پور کاشانی چاپ 1354

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف میترو پولسکی مترجم م.پور کاشانی انتشارات چاپخش
 22. کتاب دست دوم زبان از یاد رفته تالیف اریک فروم ترجمه ابراهیم امانت چاپ 1362

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 344 مولف اریک فروم مترجم ابراهیم امانت انتشارات مروارید
 23. کتاب دست دوم دانه ی زیر برف تالیف اینیا تسیو سیلونه ترجمه مهدی سحابی چاپ 1361

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 452 مولف اینیا تسیو سیلونه مترجم مهدی سحابی انتشارات امیر کبیر
 24. کتاب دست دوم از این اوستا تالیف مهدی اخوان ثالث چاپ 1360

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 230 مولف مهدی اخوان ثالث انتشارات مروارید
 25. کتاب دست دوم کندوهای شکسته تالیف نیما یوشیج چاپ 1357

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 151 مولف نیما یوشیج انتشارات نیل
 26. کتاب دست دوم بنیادهای مسیحیت تالیف کارل کائوتسکی ترجمه عباس میلانی چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف کارل کائوتسکی مترجم عباس میلانی انتشارات سهامی کتابهای جیبی
 27. کتاب دست دوم جنبش مقاومت ایرلند تالیف روژه فالیگو ترجمه باقر پرهام چاپ 1361

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 345 مولف روژه فالیگو مترجم باقر پرهام انتشارات خوارزمی
 28. کتاب دست دوم تجربه ی 28 مرداد تالیف ف.م. جوانشیر چاپ 1359

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 332 مولف ف.م. جوانشیر انتشارات حزب توده ایران
 29. کتاب دست دوم ده روزی که دنیا را لرزاند تالیف جان رید ترجمه رحیم نامور چاپ 1359

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 306 مولف جان رید مترجم رحیم نامور انتشارات حزب توده ایران
 30. کتاب دست دوم به سوی جامعه ی باز تالیف موریس کنفورث ترجمه لطیف عطاری چاپ 1359

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 153 مولف موریس کنفورث مترجم لطیف عطاری انتشارات شباهنگ
 31. کتاب دست دوم یونان سرهنگان تالیف آریس فاکینوس ترجمه منوچهر فکری ارشاد چاپ 1352

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 175 مولف هانا آرنت مترجم عزت الله فولادوند انتشارات توس
 32. کتاب دست دوم مقدمه ای بر اقتصاد مارکسیستی تالیف ارنست مندل ترجمه ر. اخگر چاپ 1358

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف ارنست ماندل مترجم ر.اخگر انتشارات پژواک
 33. کتاب دست دوم تحلیل ذهن تالیف برتراند راسل ترجمه منوچهر بزرگمهر چاپ 1357

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 360 مولف برتراند راسل مترجم منوچهر بزرگمهر انتشارات خوارزمی
 34. کتاب دست دوم مقدمه ای بر سیر فلسفه در جهان باستان تالیف و.سوکولوف ترجمه مجید کلکته چی چاپ 1356

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف و.سوکولوف مترجم مجید کلکته چیی انتشارات پیام
 35. کتاب دست دوم انقلاب یا اصلاح تالیف هربرت مارکوزه ترجمه هوشنگ وزیری چاپ 1361

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 85 مولف هربرت مارکوزه مترجم هوشنگ وزیری انتشارات خوارزمی
 36. کتاب دست دوم شمه ای درباره ی تاریخ جنبش کارگری ایران تالیف عبدالصمد کامبخش چاپ 1360

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 243 مولف عبدالصمد کامبخش انتشارات حزب توده ایران
 37. کتاب دست دوم سنگ صبور تالیف صادق چوبک چاپ 1352

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف صادق چوبک انتشارات جاویدان
  0