1. کتاب دست دوم حقوق زندانیان و علم زندانها تالیف تاج زمان دانش

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 432 مولف تاج زمان دانش انتشارات دانشگاه تهران
 2. کتاب دست دوم پزشک دهکده ،چند داستان کوچک تالیف فرانتس کافکا ترجمه فرامرز بهزاد چاپ 1361

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 95 مولف فرانتس کافکا مترجم فرامرز بهزاد انتشارات خوارزمی
 3. کتاب دست دوم زمینه ی فرهنگ و تمدن ایران نگاهی به : عصر ایران تالیف علیقلی محمودی بختیاری چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 366 مولف علیقلی محمودی بختیاری انتشارات نامعلوم
 4. کتاب دست دوم اسلام در ایران تالیف ایلیا پاولویچ پطروشفسکی ترجمه کریم کشاورز چاپ 1354

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 565 مولف ایلیا پاولویچ پطروشفسکی مترجم کریم کشاورز انتشارات پیام
 5. کتاب دست دوم پیغمبر دزدان محیط اجتماعی و آثار او تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی چاپ 1364

  750,000 تومان

  تعداد صفحات 400 مولف محمد ابراهیم باستانی پاریزی انتشارات نگاه
 6. کتاب دست دوم نای هفت بند تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی چاپ 1369

  390,000 تومان

  تعداد صفحات 600 مولف محمد ابراهیم باستانی پاریزی انتشارات عطائی
 7. کتاب دست دوم اجمالی از تحقیق ا.ح. آریان پور در باره جامعه شناسی هنر چاپ 1354

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 233 مولف امیر حسین آریان پور انتشارات دانشگاه تهران
 8. کتاب دست دوم مسافرت به مرکز زمین تالیف ژول ورن ترجمه فریدون وهمن چاپ 1369

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 141 مولف ژول ورن مترجم فریدون وهمن انتشارات علمی و فرهنگی
 9. کتاب دست دوم ماهی سیاه کوچولو تالیف صمد بهرنگی

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 39 مولف صمد بهرنگی انتشارات احیاء
 10. کتاب دست دوم درسی هنر سال اول دوره ی راهنمایی چاپ 1357

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 176 انتشارات آموزش و پرورش
 11. کتاب دست دوم حافظه در روانشناسی تالیف هاری لورین ترجمه مشفق همدانی چاپ 1348

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 300 مولف هاری لورین مترجم مشفق همدانی انتشارات صفی علیشاهی
 12. کتاب دست دوم همراه آفتاب تالیف هارولد کورلند ترجمه سیمین دانشور

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 313 مولف هارولد کورلند مترجم سیمین دانشور انتشارات امیر کبیر
 13. کتاب دست دوم گذشته چراغ راه آینده است! جلد دوم چاپ 1355

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 332 مولف - انتشارات زبرجد
 14. کتاب دست دوم اولین سفرای ایران و هلند تالیف ویلم فور چاپ 1356

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 144 مولف ویلم فور انتشارات طهوری
 15. کتاب دست دوم فهرست نسخه های خطی فارسی تالیف خضر عباسی نوشاهی

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 608 مولف خضر عباسی نوشاهی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
 16. کتاب دست دوم مجموعه اشعار : نیما یوشیج تالیف ابوالقاسم جنتی عطائی چاپ 1346

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 352 مولف ابوالقاسم جنتی عطائی انتشارات صفی علیشاهی
 17. کتاب دست دوم باخانمان تالیف هکتور مالو ترجمه ماندانا ابراهیمی چاپ 1368

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 480 مولف هکتور مالو مترجم ماندانا ابراهیمی انتشارات گلشائی
 18. کتاب دست دوم زنان دربار به روایت اسناد ساواک :فرح پهلوی جلد اول - در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 580 مولف- انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
 19. کتاب دست دوم خاطرات جعفر شرریف امامی تالیف حبیب لاجوردی-در حد نو

  300,000 تومان

  تعداد صفحات 308 مولف حبیب لاجوردی انتشارات سخن
 20. کتاب دست دوم خاطرات شاپور بختیار ویراست حبیب لاجوردی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 143 ویراستار حبیب لاجوردی انتشارات زیبا
 21. کتاب دست دوم راسپوتین تالیف آر. جی. مینی ترجمه اردشیر روشنگر

  380,000 تومان

  تعداد صفحات 464 مولف آر. جی. مینی مترجم اردشیر روشنگر انتشارات البرز
 22. کتاب دست دوم حماسه ی کویر تالیف محمد ابراهیم باستانی پاریزی چاپ 1357

  550,000 تومان

  تعداد صفحات 840 مولف محمد ابراهیم باستانی پاریزی انتشارات امیر کبیر
 23. کتاب دست دوم تاریخ جنبش کارگری اروپا تالیف ولفگانگ آبند روت ترجمه ناهید فروغان چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 168 مولف ولفگانگ آبند روت مترجم ناهید فروغان انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی
 24. کتاب دست دوم ماهیت دولت در جهان سوم تالیف تیلمان اورس ترجمه بهروز توانمند چاپ 1362

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 315 مولف تیلمان اورس مترجم بهروز توانمند انتشارات آگاه
 25. کتاب دست دوم فاشیسم :مفر جامعه ی سرمایه داری از بحران تالیف رادین هارد کونل ترجمه منوچهر فکری ارشاد چاپ 1358

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 228 مولف رادین هارد کونل مترجم منوچهر فکری ارشاد انتشارات توس
 26. کتاب دست دوم جوانی یک علم تاریخ تکوینی اقتصاد سیاسی تالیف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی چاپ 1358

  240,000 تومان

  تعداد صفحات 487 مولف آ.آ نیکین ترجمه ناصر گیلانی انتشارات تیرنگ
 27. کتاب دست دوم برتولت برشت ترجمه رسول نفیسی چاپ 1356

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 70 مترجم رسول نفیسی انتشارات مروارید
 28. کتاب دست دوم سیر تحولات اجتماعی تالیف میترو پولسکی ترجمه م.پور کاشانی چاپ 1354

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 390 مولف میترو پولسکی مترجم م.پور کاشانی انتشارات چاپخش
 29. کتاب دست دوم دانه ی زیر برف تالیف اینیا تسیو سیلونه ترجمه مهدی سحابی چاپ 1361

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 452 مولف اینیا تسیو سیلونه مترجم مهدی سحابی انتشارات امیر کبیر
 30. کتاب دست دوم از این اوستا تالیف مهدی اخوان ثالث چاپ 1360

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 230 مولف مهدی اخوان ثالث انتشارات مروارید
 31. کتاب دست دوم کندوهای شکسته تالیف نیما یوشیج چاپ 1357

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 151 مولف نیما یوشیج انتشارات نیل
 32. کتاب دست دوم بنیادهای مسیحیت تالیف کارل کائوتسکی ترجمه عباس میلانی چاپ 1358

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 200 مولف کارل کائوتسکی مترجم عباس میلانی انتشارات سهامی کتابهای جیبی
 33. کتاب دست دوم جنبش مقاومت ایرلند تالیف روژه فالیگو ترجمه باقر پرهام چاپ 1361

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 345 مولف روژه فالیگو مترجم باقر پرهام انتشارات خوارزمی
 34. کتاب دست دوم تجربه ی 28 مرداد تالیف ف.م. جوانشیر چاپ 1359

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 332 مولف ف.م. جوانشیر انتشارات حزب توده ایران
 35. کتاب دست دوم ده روزی که دنیا را لرزاند تالیف جان رید ترجمه رحیم نامور چاپ 1359

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 306 مولف جان رید مترجم رحیم نامور انتشارات حزب توده ایران
 36. کتاب دست دوم به سوی جامعه ی باز تالیف موریس کنفورث ترجمه لطیف عطاری چاپ 1359

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 153 مولف موریس کنفورث مترجم لطیف عطاری انتشارات شباهنگ
 37. کتاب دست دوم یونان سرهنگان تالیف آریس فاکینوس ترجمه منوچهر فکری ارشاد چاپ 1352

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 175 مولف هانا آرنت مترجم عزت الله فولادوند انتشارات توس
 38. کتاب دست دوم مقدمه ای بر اقتصاد مارکسیستی تالیف ارنست مندل ترجمه ر. اخگر چاپ 1358

  75,000 تومان

  تعداد صفحات 88 مولف ارنست ماندل مترجم ر.اخگر انتشارات پژواک
  0