1. کتاب ریاضیات مهندسی مدرسان شریف - کارشناسی ارشد - دکتری - نویسنده حسین نامی

  125,000تومان

  112,500 تومان

  تعداد صفحات516 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 2. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران نقشه برداری -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 3. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش سوم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 113 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 4. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش نهم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 5. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش هفتم-کارشناسی ارشد سراسری 94

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 109 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 6. کتاب دست دوم مکانیک خاک کارشناسی ارشد-نویسنده مهندس مرتضی اره پناهی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات268 تالیف مهندس مرتضی اره پناهی ودیگران انتشارات مدرسان شریف
 7. کتاب دست دوم کنکور کار شناسی ارشد مهندسی عمران-نویسنده سعید غفار پور جهرمی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 356 انتشارات آزاده تالیف سعید غفار پور جهرمی_علی دلنواز
 8. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش دوم-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 100 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 9. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش اول-کارشناسی ارشد 96

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 101 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
 10. کتاب مدرسان شريف مجموعه مهندسی عمران -بخش چهارم-کارشناسی ارشد 95

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات مدرسان شریف تاليف دپارتمان مهندسی عمران مدرسان شريف
  0