1. کتاب دست دوم کنترل کننده های منطقی-نویسنده محمد مهدی علی بابا

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف محمد مهدی علی بابا و دیگران
 2. کتاب دست دوم مبانی الکتریسیته-نویسنده شهرام خدادادی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 ا انتشارات شرکت صنایع اموزشی تالیف شهرام خدادادی
 3. کتاب دست دوم قانون کار- شاخه کاردانش - نویسنده ابوالقاسم درکی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشرکتاب های درسی تالیف ابوالقاسم درکی
 4. کتاب دست دوم طراح صفحات وب(مقدماتی) جلد دوم-کار و دانش-نویسنده مهندس حبیب فروزنده دهکری

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف مهندس حبیب فروزنده دهکری
 5. کتاب دست دوم برنامه نویسی قسمت دوم-کار و دانش-نویسنده مهندس منصور ولی نژاد

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 200 انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تالیف مهندس منصور ولی نژاد
 6. کتاب دست دوم طراحی صفحات وب مقدماتی-جلد اول-نویسنده مهندس حبیب فروزنده دهکردی

  20,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف مهندس حبیب فروزنده دهکردی
 7. کتاب دست دوم برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته-نویسنده مهندس منصور ولی نژاد

  15,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران تالیف مهندس منصور ولی نژاد
0