1. کتاب تکنولوژی آموزش مدرسان شریف-نویسنده علی منصفی راد

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 324 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد-فاطمه طباطبایی یزدی
 2. کتاب مدرسان شریف نظارت و راهنمایی -نویسنده معصومه معصومی

  129,000تومان

  116,100 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مدرسان شریف تالیف معصومه معصومی
 3. کتاب مدرسان شریف مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی -نویسنده سمیرا همایون فر

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 302 انتشارات مدرسان شریف تالیف سمیرا همایون فر
 4. کتاب مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه مجموعه علوم تربیتی -نویسنده فرزانه جباری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 194 انتشارات مدرسان شریف تالیف فرزانه جباری-منصوره طالبیان
 5. کتاب مدرسان شریف اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -نویسنده مریم صمدی

  240,000تومان

  216,000 تومان

  تعداد صفحات 346 انتشارات مدرسان شریف تالیف مریم صمدی-نیکا سلامی-مهدیه خان بیگی
 6. کتاب مجموعه سوالات آزمون های 91-99 علوم تربیتی با پاسخ تشریحی مدرسان شریف -نویسنده علی منصفی راد

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 502 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد و همکاران
 7. کتاب مدرسان شریف سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت -روانسنجی -نویسنده اعظم کائیدی

  185,000تومان

  166,500 تومان

  تعداد صفحات 280 انتشارات مدرسان شریف تالیف اعظم کائیدی
 8. کتاب مدرسان شریف روش ها و فنون تدریس -نویسنده علی منصفی راد

  210,000تومان

  189,000 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف علی منصفی راد
 9. کتاب مدرسان شریف روانشناسی تربیتی میکروطبقه بندی شده -نویسنده پروانه گستری

  163,000تومان

  146,700 تومان

  تعداد صفحات 240 انتشارات مدرسان شریف تالیف پروانه گستری
  0