1. کتاب مدرسان شریف روانشناسی شخصیت میکروطبقه بندی شده -نویسنده مرتضی ساعدی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 264 انتشارات مدرسان شریف تالیف مرتضی ساعدی
 2. کتاب مدرسان شریف روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره -نویسنده روح الله رضا علی

  135,000تومان

  121,500 تومان

  تعداد صفحات 326 انتشارات مدرسان شریف تالیف روح الله رضا علی
 3. کتاب مدرسان شریف نظریه های مشاوره و روان درمانی-نویسنده پریسا حاج کرمی

  110,000تومان

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 344 انتشارات مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کرمی
 4. کتاب مدرسان شریف مبانی مشاوره و راهنمایی-نویسنده پریسا حاج کرمی

  115,000تومان

  103,500 تومان

  تعداد صفحات 354 انتشارات مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کرمی
 5. کتاب مدرسان شریف کاربرد آزمون های روانی در مشاوره-میکرو طبقه بندی شده-نویسنده پریسا حاج کرمی

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 322 انتشارات مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کرمی
 6. کتاب مجموعه سوالات آزمون های99_88رشته مشاوره با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد مدرسان شریف -نویسنده پریسا حاج کریمی

  150,000تومان

  135,000 تومان

  تعداد صفحات انتشارات مدرسان شریف تالیف پریسا حاج کریمی و دیگران
0