1. کتاب دست دوم مجموعه سوالات آزمون های 80-92 رشته علوم اقتصاد -نویسنده حسین نامی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 488 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 2. کتاب مجموعه دروس تخصصی علوم اقتصادی مدرسان شریف -نویسنده دکتر یوسف محمد زاده

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحات 500 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر یوسف محمد زاده -زهرا اعتمادرضایی-اسماعیل جعفری مهر-میثم فتحی -احمد رسولی
 3. کتاب اقتصاد خرد ویژه رشته علوم اقتصادی-مدرسان شریف-نویسنده دکتر غلام حسین خورشیدی

  130,000تومان

  117,000 تومان

  تعداد صفحات 430 انتشارات مدرسان شریف تالیف غلام حسین خورشیدی و دیگران
0