1. کتاب دست دوم آمار و روش تحقیق مدرسان شریف دکترا-نویسنده کلثوم امیری

  30,000 تومان

  تعداد صفحات ۲۰۰ تالیف کلثوم امیری انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب آمار و احتمالات میکرو طبقه بندی شده کارشناسی ارشد مدرسان شریف -نویسنده دکتر پرویز طالبی

  280,000تومان

  252,000 تومان

  تعداد صفحات 250انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر پرویز طالبی
 3. کتاب معادلات دیفرانسیل مدرسان شریف- کارشناسی ارشد - دکتری- نویسنده حسین نامی

  100,000تومان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات330 تالیف مهندس حسین نامی انتشارات مدرسان شریف
 4. کتاب ریاضی مدرسان شریف مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی-ph.D - آزمون های دکتری 95-99 - نویسنده مهندس حسین نامی

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات210 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهندس حسین نامی
 5. کتاب مبانی آنالیزریاضی مدرسان شریف - نویسنده محمد شیرازی

  205,000تومان

  184,500 تومان

  تعداد صفحات550 انتشارات مدرسان شریف تالیف محمد شیرازی و دیگران
 6. کتاب دست دوم معادلات دیفرانسیل مدرسان شریف-نویسنده رضا آقایان

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 604 انتشارات مدرسان شریف تالیف رضا آقایان
 7. کتاب ریاضی عمومی 1 مدرسان شریف- کارشناسی ارشد - دکتری - نویسنده حسین نامی

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات672 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
  0