1. کتاب دست دوم مدرسان شریف زبان تخصصی ویژه رشته زیست‌شناسی کارشناسی ارشد-نویسنده زهره حیدریان

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 342 تالیف زهره حیدریان-سپیده پارسی انتشارات مدرسان شریف
 2. کتاب یادگیری 504 واژه با روش تصویرسازی ذهنی مدرسان شریف-کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده حسین نامی

  1,500,000تومان

  1,350,000 تومان

  تعداد صفحات 512 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی-امیر احمدی
 3. کتاب مدرسان شریف زبان عمومی - کارشناسی ارشد - نویسنده مهرداد جوادزاده

  165,000تومان

  148,500 تومان

  تعداد صفحات504 انتشارات مدرسان شریف تالیف مهرداد جوادزاده
0