1. کتاب دست دوم اصول حسابداری 2-نویسنده یحیی حساس یگانه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 506 تالیف یحیی حساس یگانه انتشارات دانشگاه پیام نور
 2. کتاب بررسی رفتار مصرف کننده-نویسنده دکتر جمشید سالار

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 307 انتشارات پیام نور تالیف جمشید سالار
 3. کتاب تفکر و دید استراتژیک-رشته مدیریت MBA-نویسنده دکتر محمد تقی امینی

  48,000 تومان

  تعداد صفحات 451 انتشارات پیام نور تالیف محمد تقی امینی-دکتر جمشید سالار
 4. کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته -نویسنده دکتر رضا رسولی

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 358 انتشارات پیام نور تالیف دکتر رضا رسولی-علی صالحی
0