1. کتاب آمار در مدیریت ویرایش اول-نویسنده وحید ناصحی فر

  63,000تومان

  56,700 تومان

  تعداد صفحات 337 انتشارات صعود ماهان تالیف وحید ناصحی فر-مریم کاویانی نیک
 2. کتاب واژگان زبان عمومی 2020-نویسنده حسین زهره وند

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 300 انتشارات صعود ماهان تالیف حسین زهره وند
 3. کتاب مجموعه سوالات و پاسخ تشریحی-آزمون های دکتری سال 95 تا 97 چاپ1398-نویسنده شیما حسنی

  45,000تومان

  40,500 تومان

  تعداد صفحات 138انتشارات صعود ماهان تالیف شیما حسنی
 4. کتاب مجموعه تست استعداد تحصیلی چاپ 1399-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده سید علی مدنی کزازی

  99,000تومان

  89,100 تومان

  تعداد صفحات 372 انتشارات صعود ماهان تالیف سید علی مدنی کزازی-محمد احسان احمدیان یزدی
 5. کتاب بانک تست زبان عمومی دکتری چاپ 99-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  79,000تومان

  71,100 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی-مسلم فتح الهی
 6. کتاب مبانی سازمان و مدیریت چاپ 1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  94,000تومان

  84,600 تومان

  تعداد صفحات 579 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 7. کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی چاپ 1399-مجموعه مدیریت دولتی-نویسنده علیرضا اسدزاده

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 405 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا اسدزاده
 8. کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی چاپ 1399-گروه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 9. کتاب نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی چاپ 1398-گروه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  50,000تومان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 187انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
 10. کتاب استعداد تحصیلی چاپ 1399-کلیه رشته ها-نویسنده علیرضا مروج

  114,000تومان

  102,600 تومان

  تعداد صفحات 435 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا مروج
 11. کتاب زبان عمومی چاپ 1399-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  109,000تومان

  98,100 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی
 12. کتاب نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری عمومی چاپ اول 1399-مجموعه مدیریت دولتی-نویسنده علیرضا اسدزاده

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 405 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا اسدزاده
 13. کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چاپ 1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر احمدرضا مدرسی

  76,000تومان

  68,400 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر احمدرضا مدرسی
 14. کتاب مجموعه تست استعداد تحصیلی چاپ 1398-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده سید علی مدنی کزازی

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 372 انتشارات صعود ماهان تالیف سید علی مدنی کزازی-محمد احسان احمدیان یزدی
 15. کتاب آمار چاپ1398-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر حسن رضاپور

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 440 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر حسن رضاپور
 16. کتاب بانک تست زبان عمومی دکتری چاپ 98-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  64,000تومان

  57,600 تومان

  تعداد صفحات 224 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی-مسلم فتح الهی
 17. کتاب آمار چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر حسن رضاپور

  109,000تومان

  98,100 تومان

  تعداد صفحات 440 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر حسن رضاپور
 18. کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر احمدرضا مدرسی

  101,000تومان

  90,900 تومان

  تعداد صفحات 418 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر احمدرضا مدرسی
 19. کتاب زبان عمومی چاپ 1398-مشترک کلیه رشته ها-نویسنده دکتر علی اصغر رحیمی

  84,000تومان

  75,600 تومان

  تعداد صفحات 556 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر علی اصغر رحیمی
 20. کتاب استعداد تحصیلی چاپ 1398-کلیه رشته ها-نویسنده علیرضا مروج

  89,000تومان

  80,100 تومان

  تعداد صفحات 435 انتشارات صعود ماهان تالیف علیرضا مروج
 21. کتاب مبانی سازمان و مدیریت چاپ 1399-مجموعه مدیریت-نویسنده دکتر ناصر عسگری

  119,000تومان

  107,100 تومان

  تعداد صفحات 579 انتشارات صعود ماهان تالیف دکتر ناصر عسگری
  0