1. کتاب دست دوم فیزیک 3 پایه دوازدهم ریاضی فیزیک مجموعه کتاب های 6420 تالیف هادی جمال آبادی- در حد نو

  18,000 تومان

  مولف هادی جمال آبادی تعداد صفحات 64 انتشارات بین المللی گاج
 2. کتاب دست دوم درسی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی فیزیک-نوشته دارد

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 165 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم درسی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک -در حد نو

  34,000 تومان

  تعداد صفحات 88 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم درسی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 85 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران (کتاب نوشته دارد)
 5. کتاب دست دوم درسی هندسه 3 دوازدهم ریاضی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 90انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 6. کتاب دست دوم درسی حسابان 2 دوازدهم ریاضی-در حد نو

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 144انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 7. کتاب دست دوم درسی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0