1. کتاب زبان عمومی زیر ذره بین-جلد اول-واژگان-نویسنده الناز یوسف زاده

  60,000تومان

  54,000 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات نگاه دانش تالیف الناز یوسف زاده -هادی جهانشاهی
 2. کتاب زبان عمومی زیر ذره بین-جلد دوم-گرامر-نویسنده الناز یوسف زاده

  58,000تومان

  52,200 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات نگاه دانش تالیف الناز یوسف زاده -هادی جهانشاهی
 3. کتاب زبان عمومی زیر ذره بین-جلد سوم-تست واژگان-نویسنده الناز یوسف زاده

  63,000تومان

  56,700 تومان

  تعداد صفحات 400 انتشارات نگاه دانش تالیف الناز یوسف زاده -هادی جهانشاهی
 4. کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین-همراه کنکور دکتری 1399 -نویسنده الناز یوسف زاده

  170,000تومان

  153,000 تومان

  تعداد صفحات 534 انتشارات نگاه دانش تالیف الناز یوسف زاده -هادی جهانشاهی
0