1. کتاب دست دوم درسی اخلاق حرفه ای دوازدهم-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 2. کتاب دست دوم عناصر و جزئیات فنی و حرفه ای(گروه تحصیلی هنر)(رشته نقشه کشی معماری) -در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 225 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم رشته مکانیک خودرو شاخه ی فنی و حرفه ای-در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 180 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت کیف دوز تالیف نسرین کاردانی اصفهانی و دیگران-نوشته دارد

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 225 مولف نسرین کاردانی اصفهانی و دیگران انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 5. کتاب دست دوم متعادل ساز چهره زنانه تالیف آتیه ناوران و دیگران-در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 246 مولف آتیه ناوران و دیگران انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 6. کتاب دست دوم آرایشگر،با تکنیک سایه و روشن تالیف نرگس حسینی زاد-در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 196 مولف نرگس حسینی زاد انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 7. کتاب دست دوم مبانی تصویر سازی فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (رشته گرافیک) -در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 80 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 8. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 2 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) -نوشته دارد

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 231 مولف گروه مولفین انتشارات مدرسه
 9. کتاب دست دوم برنامه سازی پاسکال 1 فنی حرفه ای (گروه تحصیلی کامپیوتر) (رشته کامپیوتر) پایه ی دهم-دوره متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف مجید کربلایی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم طراحی 1 (اجرای آزمایشی) فنی حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (کلیه رشته ها) پایه ی دهم-دوره متوسطه تالیف فریبا شاپوریان

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف فریبا شاپوریان انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 11. کتاب هنر و ادب فارسی دوره ی پیش دانشگاهی رشته هنر تالیف محمد پارسا نسب

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 172 مولف محمد پارسا نسب انتشارات مدرسه
 12. کتاب انسان فضا طراحی دوره ی پیش دانشگاهی رشته هنر تالیف مهندس سید رضا شریف تهرانی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف مهندس سید رضا شریف تهرانی انتشارات مدرسه
 13. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 3 دوازدهم فنی و کارودانش

  35,000 تومان

  تعداد صفحات120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم درسی ریاضی 1 دهم فنی و کاردانش

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 143انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 15. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 2 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 231 انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 16. کتاب دست دوم کارگاه چاپ دستی 1 یازدهم-در حد نو

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 112انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 17. کتاب دست دوم آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران-در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 140انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 18. کتاب دست دوم درسی طراحی 2 گروه تحصیلی هنر-در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 266انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم درسی خوشنویسی فنی و حرفه ای

  80,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف دفتر تالیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
 20. کتاب دست دوم کارگاه صنایع دستی(سفالگری) سال سوم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 21. کتاب دست دوم خوشنویسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی هنر - در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف اسماعیل رشوند
 22. کتاب دست دوم درسی طراحی 1 پایه دهم-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 252انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 23. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 1 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم درسی علم مناظر و مرایا منابع کنکور هنر

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 25. کتاب دست دوم فیزیک دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 117 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 26. کتاب دست دوم شیمی دوره ی دوم متوسطه -شاخه ی فنی و حرفه ای و کاردانش -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 104 مولف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 27. کتاب دست دوم فیزیک 1 و آزمایشگاه تالیف حسین شفایی -نوشته دارد

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 225 مولف حسین شفایی انتشارات زبدگان دانش
 28. کتاب دست دوم هندسه ترسیمی فنی و حرفه ای (رشته ی نقشه کشی عمومی)

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف گروه مولفین انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 29. کتاب دست مجموعه سوالات نظری و عملی ارزشیابی مهارت دوم نازک دوز زنانه درجه 2 تالیف معصومه محمدی القار-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف معصومه محمدی القار انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 30. کتاب دست دوم رنگ شناسی تخصصی لباس تالیف نادر موسوی

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف نادر موسوی انتشارات کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم طراحی 1 فنی حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (کلیه رشته ها) تالیف فریبا شاپوریان-نوشته دارد

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 252 مولف فریبا شاپوریان انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب سیر هنر در تاریخ 1 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) تالیف نصرالله تسلیمی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف نصرالله تسلیمی انتشارات مدرسه
  0