1. کتاب دست دوم درسی اخلاق حرفه ای دوازدهم-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 104انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 2. کتاب دست دوم برنامه سازی پاسکال 1 فنی حرفه ای (گروه تحصیلی کامپیوتر) (رشته کامپیوتر) پایه ی دهم-دوره متوسطه

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 216 مولف مجید کربلایی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 3. کتاب دست دوم رنگ شناسی تخصصی لباس تالیف نادر موسوی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 220 مولف نادر موسوی انتشارات کتاب های درسی ایران
 4. کتاب دست دوم طراحی 1 (اجرای آزمایشی) فنی حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (کلیه رشته ها) پایه ی دهم-دوره متوسطه تالیف فریبا شاپوریان

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 242 مولف فریبا شاپوریان انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 5. کتاب هنر و ادب فارسی دوره ی پیش دانشگاهی رشته هنر تالیف محمد پارسا نسب

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 172 مولف محمد پارسا نسب انتشارات مدرسه
 6. کتاب انسان فضا طراحی دوره ی پیش دانشگاهی رشته هنر تالیف مهندس سید رضا شریف تهرانی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف مهندس سید رضا شریف تهرانی انتشارات مدرسه
 7. کتاب سیر هنر در تاریخ 1 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) تالیف نصرالله تسلیمی

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 176 مولف نصرالله تسلیمی انتشارات مدرسه
 8. کتاب کارگاه هنر 1 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) تالیف مژگان اصلانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 184 مولف مژگان اصلانی انتشارات مدرسه
 9. کتاب دست دوم درسی عربی،زبان قرآن 3 دوازدهم فنی و کارودانش

  35,000 تومان

  تعداد صفحات120انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 10. کتاب دست دوم درسی ریاضی 2 یازدهم

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 146انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 11. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 2 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 178انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 12. کتاب دست دوم کارگاه چاپ دستی 1 یازدهم-در حد نو

  115,000 تومان

  تعداد صفحات 112انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 13. کتاب دست دوم آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران-در حد نو

  27,000 تومان

  تعداد صفحات 140انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 14. کتاب دست دوم کارگاه صنایع دستی(سفالگری) سال سوم

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 15. کتاب دست دوم خوشنویسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی هنر - در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تألیف اسماعیل رشوند
 16. کتاب دست دوم درسی طراحی 1 پایه دهم-در حد نو

  32,000 تومان

  تعداد صفحات 252انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 17. کتاب دست دوم درسی خوشنویسی فنی و حرفه ای

  10,000 تومان

  تعداد صفحات200 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران تالیف دفتر تالیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
 18. کتاب دست دوم سیر هنر در تاریخ 1 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر

  44,000 تومان

  تعداد صفحات 180انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 19. کتاب دست دوم درسی علم مناظر و مرایا منابع کنکور هنر

  10,000 تومان

  تعداد صفحات 100انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 20. کتاب دست دوم طراحی 1 فنی حرفه ای (گروه تحصیلی هنر) (کلیه رشته ها) تالیف فریبا شاپوریان

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 252 مولف فریبا شاپوریان انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 21. کتاب کارگاه هنر 2 دوره ی پیش دانشگاهی (رشته هنر) تالیف مژگان اصلانی

  99,000 تومان

  تعداد صفحات 232 مولف مژگان اصلانی انتشارات مدرسه
 22. کتاب دست دوم درسی عکاسی 2 یازدهم فنی و حرفه ای

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 126انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 23. کتاب دست دوم درسی ریاضی 1 دهم فنی و کاردانش

  15,000تومان

  13,500 تومان

  تعداد صفحات 150انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 24. کتاب دست دوم تاریخ هنر ایران فنی و حرفه ای پایه دهم و دوازدهم

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 128انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 25. کتاب دست دوم درسی پایه و اصول صفحه آرایی دوازدهم

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 110انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 26. کتاب دست دوم درسی آشنایی با مکاتب نقاشی

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 184انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 27. کتاب دست دوم خط در گرافیک سال سوم دوره آموزش متوسطه

  18,000 تومان

  تعداد صفحات 132انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 28. کتاب دست دوم کارگاه هنر 1 دوره پیش دانشگاهی-در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات 174انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 29. کتاب دست دوم درسی مبانی تصویرسازی رشته گرافیک 1399-در حد نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات 80انتشارات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 30. کتاب دست دوم درسی طراحی 2 گروه تحصیلی هنر-در حد نو

  78,000 تومان

  تعداد صفحات 266انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم درسی مبانی تصویرسازی رشته گرافیک 1397-در حد نو

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 80 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0