1. کتاب فیزیک پایه 1-2-3 مقطع کارشناسی ارشد دکتری -نویسنده حسین نامی

  180,000تومان

  162,000 تومان

  تعداد صفحات 516 انتشارات مدرسان شریف تالیف حسین نامی
 2. کتاب الکترومغناطیس مدرسان شریف کارشناسی ارشد - دکتری -نویسنده دکتر نادر کمجانی

  210,000تومان

  189,000 تومان

  تعداد صفحات 518 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر نادر کمجانی - عباس شفیعی - بهناز توکلی قینانی
 3. کتاب فیزیک مدرن مدرسان شریف کارشناسی ارشد دکتری -نویسنده احمد امجدیه

  115,000تومان

  103,500 تومان

  تعداد صفحات 354 انتشارات مدرسان شریف تالیف احمد امجدی - هادی نظری مهر
 4. کتاب مکانیک کوانتوم 1 و 2 مدرسان شریف کارشناسی ارشد - دکتری -نویسنده دکتر عطاله کوهیان محمد آبادی

  115,000تومان

  103,500 تومان

  تعداد صفحات 440 انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر عطاله کوهیان محمد آبادی -فرشاد نژاد ستاری
0