1. کتاب دست دوم 10 کنکور عمومی پایه و شایستگی های غیر فنی هنرستان کانون فرهنگی آموزش-در حد نو

  175,000 تومان

  تعداد صفحات 204 مولف گروه مولفین انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی
 2. کتاب دست دوم 10 کنکور حسابداری هنرستان کانون فرهنگی آموزش -در حد نو

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 208 مولف حسن عزیزی انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 3. کتاب دست دوم حسابداری پایه سری طبقه بندی شده انتشارات کانون فرهنگی آموزش-در حد نو

  270,000 تومان

  تعداد صفحات 316 مولف گروه مولفین انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 4. کتاب دست دوم آموزش نکته به نکته کنکور مکانیک خودرو -در حد نو

  315,000 تومان

  تعداد صفحات 426 مولف احسان متین فر انتشارات چهارخونه
 5. کتاب دست دوم آموزش نکته به نکته دروس کنکور الکتروتکنیک-در حد نو

  265,000 تومان

  تعداد صفحات 318 مولف گروه مولفین انتشارات چهارخونه
 6. کتاب دست دوم 10 کنکور رشته تربیت بدنی هنرستان کانون فرهنگی آموزش-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 152 مولف گروه مولفین انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 7. کتاب دست دوم مجموعه سوالات چهار گزینه ای تربیت بدنی-در حد نو

  195,000 تومان

  تعداد صفحات 248 مولف زهرا صالحی جوزانی انتشارات چهارخونه
 8. کتاب دست دوم آموزش نکته به نکته دروس کنکور عمومی و پایه-در حد نو

  265,000 تومان

  تعداد صفحات 360 مولف گروه مولفین انتشارات چهارخونه
 9. کتاب دست دوم مجموعه سوالات چهار گزینه ای شبکه و نرم افزار رایانه-در حد نو

  265,000 تومان

  تعداد صفحات 368 مولف مظاهر مقصودلو انتشارات چهارخونه
 10. کتاب دست دوم مجموعه سوالات چهار گزینه ای مکانیک خودرو -در حد نو

  245,000 تومان

  تعداد صفحات 284 مولف گروه مولفین انتشارات چهارخونه
 11. کتاب دست دوم کاربرFree Hand شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر)(رشته تصویر سازی کامپیوتری) -در حد نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 472 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 12. کتاب دست دوم نرم افزار گرافیکی Corel Draw (مقدماتی و پیشرفته) شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر)(رشته تصویر سازی رایانه ای) -در حد نو

  200,000 تومان

  تعداد صفحات 376 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 13. کتاب دست دوم نرم افزار گرافیکی FreeHand MX (مقدماتی و پیشرفته ) شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 375 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 14. کتاب دست دوم کاربر Director شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 244 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 15. کتاب دست دوم درسی نقشه کشی اسکلت فلزی شاخه کاردانش پایه یازدهم -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 120 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 16. کتاب دست دوم سیستم انتقال قدرت- کاردانش تالیف محمدتقی معینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 150 مولف محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 17. کتاب دست دوم سوخت رسانی و سیستم جرقه موتور بنزینی- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 162 مولف محمد محمدی بوساری-محمدتقی معینی انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 18. کتاب دست دوم سیستم ترمز تعلیق و فرمان- کاردانش تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 156مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت صنایع آموزشی
 19. کتاب دست دوم کارگاه انتقال قدرت- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 121 مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 20. کتاب دست دوم کارگاه شاسی و بدنه- فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 134مولف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران-وزارت آموزش و پرورش
 21. کتاب دست دوم کارگاه مکانیک عمومی- فنی و حرفه ای تالیف محمد خواجه حسینی

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 174 مولف محمد خواجه حسینی-حسین رشیدزاد-منوچهر رضوی و دیگران انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 22. کتاب دست دوم کارگاه مقدماتی مکانیک - فنی و حرفه ای تالیف بهروز نصیری زنوزی

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 147 تالیف بهروز نصیری زنوزی انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 23. کتاب دست دوم تکنولوژی موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 66 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 24. کتاب دست دوم کارگاه موتورهای دیزلی - فنی و حرفه ای تالیف محمد محمدی بوساری

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 72 تالیف محمد محمدی بوساری انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 25. کتاب دست دوم کارگاه مولد قدرت 2 - فنی و حرفه ای

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 108 انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 26. کتاب دست دوم کارگاه هنر2 دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-در حد نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات250انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 27. کتاب دست دوم انسان فضا طراحی دوره پیش دانشگاهی رشته هنر-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 112انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 28. کتاب دست دوم فیزیک 1 و آزمایشگاه تالیف حسین شفایی -نوشته دارد

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 225 مولف حسین شفایی انتشارات زبدگان دانش
 29. کتاب دست دوم صفحه گسترده EXCEL 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 304 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 30. کتاب دست دوم کاربر Corel Draw شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 31. کتاب دست دوم واژه پرداز Word 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  118,000 تومان

  تعداد صفحات 308 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 32. کتاب دست دوم بانک اطلاعاتی ACCESS 2007 شاخه کاردانش (گروه تحصیلی کامپیوتر) -در حد نو

  49,000 تومان

  تعداد صفحات 174 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 33. کتاب دست دوم اطلاعات و ارتباطات شاخه کاردانش -در حد نو

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 272 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 34. کتاب دست دوم مفاهیم پایه فناوری اطلاعات شاخه کاردانش -در حد نو

  85,000 تومان

  تعداد صفحات 224 تالیف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
  0