1. کتاب دست دوم گنجینه بیوشیمی جعفرنژاد - در حد نو

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 1060 انتشارات کتابخانه فرهنگ تالیف دکتر اکبر جعفرنژاد
 2. کتاب دست دوم مخاطب شناسی-نویسنده مریم باشعورلشگری

  12,000 تومان

  تعداد صفحات135انتشارات ساکوتالیف مریم باشعور لشگری
 3. کتاب دست دوم هنر و ارتباطات-نویسنده بیتا برارین

  12,000 تومان

  تعداد صفحات159انتشارات ساکوتالیف بیتابرارین
 4. کتاب دست دوم اصول و مبانی روابط عمومی-نویسنده بیتا برارین

  20,000 تومان

  تعداد صفحات150انتشارات ساکوتالیف بیتا برارین
 5. کتاب دست دوم رسانه شناسی-نویسنده ایمان نمدیان پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحات182انتشارات ساکوتالیف ایمان نمدیان پور
 6. کتاب جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019 ترجمه دکتر فردین عمیدی - کاملا نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات حیدری تألیف توماس دبلیو سادلر ترجمه دکتر فردین عمیدی و همکاران
 7. کتاب میکروبیولوژی سلولی نجفی کیا - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات صبورا تألیف برایان هندرسن و دیگران ترجمه دکتر یوسف نجفی کیا
0