1. کتاب زبان تخصصی علوم ورزشی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-نویسنده هانیه آریا دوست

  95,000تومان

  85,500 تومان

  تعداد صفحات 218انتشارات مدرسان شریف تالیف هانیه آریا دوست-نرگس قزوینی
 2. کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر علیرضا الهی

  75,000تومان

  67,500 تومان

  تعداد صفحات 208انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر علیرضا الهی-محمد مهدی قدیری
 3. کتاب بیومکانیک ورزشی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-نویسنده دکتر حیدر صادقی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 210انتشارات مدرسان شریف تالیف دکترحیدرصادقی-دکترغلامرضارستمی
 4. کتاب یادگیری حرکتی مدرسان شریف کارشناسی ارشد -نویسنده دکتر علی حاج حسن تهرانی

  70,000تومان

  63,000 تومان

  تعداد صفحات 170انتشارات مدرسان شریف تالیف دکتر علی حاج حسن تهرانی
 5. کتاب مجموعه سوالات آزمون های99 -90علوم ورزشی با پاسخ تشریحی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-نویسنده علی حاج حسن تهرانی

  135,000تومان

  121,500 تومان

  تعداد صفحات 320انتشارات مدرسان شریف تالیف علی حاج حسن تهرانی-میثم عشوری
 6. کتاب حرکت شناسی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-نویسنده لیلا درزی رامندی

  56,000تومان

  50,400 تومان

  تعداد صفحات 210انتشارات مدرسان شریف تالیف لیلا درزی رامندی
 7. کتاب آسیب شناسی ورزشی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده هلن سپاهی

  98,000تومان

  88,200 تومان

  تعداد صفحات 344انتشارات مدرسان شریف تالیف هلن سپاهی
 8. کتاب حرکات اصلاحی مدرسان شریف کارشناسی ارشد-دکتری-نویسنده دکترمهدی خالقی تازجی

  80,000تومان

  72,000 تومان

  تعداد صفحات 190انتشارات مدرسان شریف تالیف دکترمهدی خالقی تازجی-فاطمه بذر افکن
  0