1. کتاب دست دوم کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS سهیل سروش نیا(همراه سیدی)-در حد نو

  110,000 تومان

  تعداد صفحات 768 انتشارات نگارنده دانش تالیف سهیل سروش نیا
 2. کتاب مرور ساختارمند و متا آنالیز تالیف دکتر علی اکبر حق دوست

  55,000تومان

  49,500 تومان

  تعداد صفحات 280 تالیف دکتر علی اکبر حق دوست
 3. کتاب اصول اپیدمیولوژی بالینی دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 340 تالیف دابرت اچ.فلچر ترجمه دکتر علی صادقی حسن آبادی
 4. کتاب درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی جلد یکم ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی

  59,000تومان

  53,100 تومان

  تعداد صفحات 368 تالیف ک.پارک ترجمه دکتر کوروش هلاکویی نائینی
 5. کتاب کلیات بهداشت عمومی دکتر علی صادقی حسن آبادی

  53,000 تومان

  تعداد صفحات 232 تالیف دکتر علی صادقی حسن آبادی
 6. کتاب اپیدمیولوژی گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 512 تالیف گوردیس دیوید سلنتانو ترجمه دکتر حسین صباغیان
 7. کتاب روش شناسی در پژوهش تالیف دکتر علی اکبر حقدوست

  55,000 تومان

  تعداد صفحات 158 تالیف د دکتر علی اکبر حقدوست
 8. کتاب راهنمای ارزیابی سلامت جامعه ترجمه دکتر کوروش هلاکویی

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 198ترجمه دکتر کوروش هلاکویی
 9. کتاب خلاصه درس نامه پزشکی پیش گیری و پزشکی اجتماعی ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی

  65,000 تومان

  تعداد صفحات 682 تالیف ک.پارک ترجمه اعضای هیئت علمی دانشگاهای علوم پزشکی
 10. کتاب راهنمای کنترل بیماری های واگیر دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 784 تالیف دکتر دیوید ال.هیمن ترجمه دکتر حسین صباغیان
 11. کتاب کارآزمایی های بالینی ترجمه دکتر علی احمدی

  105,000 تومان

  تعداد صفحات 456 ترجمه دکتر علی احمدی
 12. کتاب حل مسائلی برگرفته از کتاب انتقال حرارت هدایتی تالیف ودات.اس.آرپاچی ترجمه توحید نژاد غفار بهانی

  40,000 تومان

  تعداد صفحات 196مولف ودات.اس.آرپاچی ترجمه توحید نژاد غفار بهانی انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 13. کتاب کاربرد کامسول در پدیده های انتقال سیستم های زیستی تالیف دکتر فاطمه یزدیان

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 161 وزن 550 مولف دکتر فاطمه یزدیان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
 14. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد اول ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 728 وزن 870 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 15. کتاب دست دوم فیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر جلد دوم ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی -در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 388 وزن 460 مولف تایز و زایگر ترجمه دکتر مهرداد لاهوتی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
 16. کتاب دست دوم ریخت شناسی و تشریح گیاهی دکتر فیروزه چلبیان-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 446 وزن 530 مولف دکتر فیروزه چلبیان انتشارات تهران آییژ
 17. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 736 وزن 850 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 18. کتاب دست دوم بیوشیمی استرایر جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  106,000 تومان

  تعداد صفحات 1460 وزن 1700 مولف جرمی ام.برگ ترجمه دکتر پروین پاسالار انتشارات اندیشه رفیع
 19. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد اول ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 562 وزن 650 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 20. کتاب دست دوم اصول تجزیه و تحلیل ژنتیک جلد دوم ترجمه دکتر احمد ارزانی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 1101 وزن 1300 مولف ای.جی. اف .گریفث-جی اچ میلر ترجمه دکتر احمد ارزانی انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 21. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد اول دکتر سید علی حائری روحانی-در حد نو

  68,000 تومان

  تعداد صفحات 1352 وزن 800 مولف جان ای هال ترجمه دکتر سید علی حائری روحانی انتشارات اندیشه رفیع
 22. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون/هال جلد دوم دکتر سید علی حائری روحانی-در حد نو

  53,000 تومان

  تعداد صفحات 1352 وزن 700 مولف جان ای هال ترجمه دکتر سید علی حائری روحانی انتشارات اندیشه رفیع
 23. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد دوم دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 1631 وزن 1900 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
 24. کتاب دست دوم اصول بیو شیمی لنینجر2013 جلد اول دکتر پروین پاسالار-در حد نو

  56,000 تومان

  تعداد صفحات 652 وزن 750 مولف دیوید ال نلسون میکاییل ام-کوکس ترجمه دکترعلیرضا خوشدل
 25. کتاب دست دوم ژنتیک از دیدگاه حل مساله ساسان امینی-در حد نو

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 277 وزن 330 نویسنده ساسان امینی
 26. کتاب دست دوم زیست شناسی سلولی مولکولی محمد حسین امیری-در حد نو

  59,000 تومان

  تعداد صفحات 480انتشارات فاطمی مولف محمد حسین امیری
 27. کتاب دست دوم فیزیولوژی برن و لوی ترجمه دکتر روحانی-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات920 انتشارات اندیشه رفیع ترجمه دکتر روحانی
 28. کتاب دست دوم وسایل ارتباط جمعی-نویسنده کاظم معتمدنژاد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات404انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی تالیف کاظم معتمدنژاد
 29. کتاب دست دوم هنر و ارتباطات-نویسنده بیتا برارین

  20,000 تومان

  تعداد صفحات159انتشارات ساکوتالیف بیتابرارین
 30. کتاب دست دوم رسانه شناسی-نویسنده ایمان نمدیان پور

  12,000 تومان

  تعداد صفحات182انتشارات ساکوتالیف ایمان نمدیان پور
 31. کتاب دست دوم مخاطب شناسی-نویسنده مریم باشعورلشگری

  12,000 تومان

  تعداد صفحات135انتشارات ساکوتالیف مریم باشعور لشگری
 32. کتاب دست دوم اصول و مبانی روابط عمومی-نویسنده بیتا برارین

  20,000 تومان

  تعداد صفحات150انتشارات ساکوتالیف بیتا برارین
 33. کتاب میکروبیولوژی سلولی نجفی کیا - کاملا نو

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 502 انتشارات صبورا تألیف برایان هندرسن و دیگران ترجمه دکتر یوسف نجفی کیا
  0