1. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس ویراست دهم 2022 تالیف پروفسور ابوالعباس ترجمه ماهرو میر احمدیان-در حد نو

  367,000 تومان

  تعداد صفحات 844 مولف پروفسور ابوالعباس مترجم ماهرو میر احمدیان انتشارات آرتین طب
 2. کتاب دست دوم (IQB) بیوشیمی تالیف علی شریعتی و دیگران-در حد نو

  400,000 تومان

  تعداد صفحات 1099 مولف علی شریعتی و دیگران انتشارات دکتر خلیلی
 3. کتاب دست دوم 2E بیوشیمی هارپر، لنینجر و دولین تالیف ناصر ملک نیا-در حد نو

  220,000 تومان

  تعداد صفحات 486 مولف ناصر ملک نیا انتشارات کتاب میر
 4. کتاب دست دوم ایمنی شناسی الگوریتمی تالیف داوود بشاش- نوشته دارد

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 322 مولف داوود بشاش انتشارات انوار دانش عصر
 5. کتاب دست دوم خلاصه ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس تالیف سمیرا امامی و دیگران -نوشته دارد

  60,000 تومان

  تعداد صفحات 312 مولف سمیرا امامی و دیگران انتشارات اندیشه رفیع
 6. کتاب دست دوم ضروریات ایمیونولوژی تالیف مهدی یوسفی- در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 621 مولف مهدی یوسفی انتشارات دکتر خلیلی
 7. کتاب دست دوم ایمنی شناسی + پاسخنامه تالیف داوود بشاش- نوشته دارد

  90,000 تومان

  تعداد صفحات 621 مولف داوود بشاش انتشارات انوار دانش عصر
 8. کتاب دست دوم اصول ژنتیک پزشکی امری ویرایش پانزدهم 2017 تالیف پیتر ترنپنی ترجمه محمد رضا نوری دلویی-در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 778 مولف پیتر ترنپنی مترجم محمد رضا نوری دلویی انتشارات جامعه نگر
 9. کتاب دست دوم چکیده ژنتیک پزشکی امری ویرایش پانزدهم تالیف پیتر ترنپنی ترجمه دکتر نجات مهدیه-هایلایت شده

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 478 مولف پیتر ترنپنی مترجم دکتر نجات مهدیه انتشارات برای فردا
 10. کتاب 800 نکته در 800 پرسش اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران تالیف حبیب الله آذر بخش

  102,000 تومان

  تعداد صفحات 144 تالیف حبیب الله آذر بخش انتشارات گپ
 11. کتاب دست دوم مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد آناتومی 1394 تا 1378 تالیف محمد عظیمی الموتی و دیگران-در حد نو

  70,000 تومان

  تعداد صفحات 372 مولف محمد عظیمی الموتی و دیگران انتشارات چامعه نگر
 12. کتاب دست دوم کتاب طلایی مجموعه سوالات بافت شناسی تالیف یگانه زهرا کوهستانی-در حد نو

  45,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مترجم یگانه زهرا کوهستانی انتشارات فرهنگ گستر نخبگان
 13. کتاب دست دوم آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول : تنه ویراست سوم 2015تالیف ریچارد درک ترجمه دکتر غلامرضا حسن زاده - در حد نو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات 544 مولف ریچارد درک مترجم دکتر غلامرضا حسن زاده انتشارات ابن سینا
 14. کتاب دست دوم گنجینه جامع سوالات آناتومی جلد اول تالیف جمال مجید پور-در حد نو

  80,000 تومان

  تعداد صفحات 318 مولف مهدی جلالی انتشارات علمی سنا
 15. کتاب دست دوم مدیکال ترمینولوژِی کوهن (medical terminology) ویرایش هشتم تالیف باربارا جانسون کوهن-در حد نو

  100,000 تومان

  تعداد صفحات 665 مولف باربارا جانسون کوهن و همکاران انتشارات حیدری
 16. کتاب دست دوم مدیکال ترمینولوژِی کوهن (medical terminology) ویرایش نهم 2021 تالیف باربارا جانسون کوهن-در حد نو

  260,000 تومان

  تعداد صفحات 670 مولف باربارا جانسون کوهن و همکاران انتشارات نامعلوم
 17. کتاب دست دوم فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016 جلد دوم تالیف جان ادوارد هال ترجمه حوری سپهری و دیگران

  250,000 تومان

  تعداد صفحات 671 مولف جان ادوارد هال مترجم حوری سپهری انتشارات اندیشه رفیع
 18. کتاب دست دوم بافت شناسی پایه جان کوئیرا ویرایش پانزدهم 2018 تالیف آنتونی ال.مشر ترجمه دکترغلامرضا حسن زاده و دیگران-نوشته دارد

  140,000 تومان

  تعداد صفحات 668 مولف آنتونی ال.مشر مترجم غلامرضا حسن زاده و دیگران انتشارات ابن سینا
 19. کتاب دست دوم کلیات بافت شناسی تالیف محمد حسین نوری موگهی و دیگران-نوشته دارد

  120,000 تومان

  تعداد صفحات 540 مولف محمد حسین نوری موگهی و دیگران انتشارات امید
  0