1. کتاب دست دوم steps to understanding تالیف L.A.HILL ترجمه نازنین طلب لو

  20,000 تومان

  تعداد صفحات304 انتشارات دهکده زبان تالیف L.A.HILL
 2. کتاب دست دوم زبان عمومی ارشد-نویسنده بابک رستمی قراگزلو -در حد نو

  15,000 تومان

  تعداد صفحات752انتشارات سازمان بسیج دانشجویی تالیف بابک رستمی قراگزلو
 3. کتاب ترجمه پیشرفته 1 ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و علاقمندان - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات پیام نو تألیف عبدالرزاق موسی نتاج
 4. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 2 سمت - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسن تحریریان - فرشته مهرابی
 5. کتاب فنون و صناعات ادبی سمت - کاملا نو

  16,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دکتر جلال سخنور
 6. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی غذایی سمت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات سمت تألیف دکتر محسن کریمیان عظیمی
 7. کتاب زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته علوم پایه - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر غلامرضا زارعی و همکاران
 8. کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات سمت تألیف دکتر سید اکبر میرحسینی
 9. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته برنامه ریزی درسی سمت - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 143 انتشارات سمت تألیف دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران
0