1. کتاب دست دوم تست و گرامر انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه تالیف عباس فرزام

  50,000 تومان

  تعداد صفحات 455 مولف عباس فرزام انتشارات باستان
 2. کتاب دست دوم انگلیسی با اهداف عمومی 1 تالیف مرتضی علیرضایی -نوشته دارد

  15,000 تومان

  مولف مرتضی علیرضایی تعداد صفحات 121 انتشارات روز اندیش
 3. کتاب دست دوم راهنمای زبان عمومی برای دانشجویان دانشگاه تالیف ملایکه شاهی-در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحات 120 مولف ملایکه شاهی انتشارات پرواز قلم
 4. کتاب دست دوم انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاه تالیف محمد حسن تحریریان-نوشته دارد

  38,000 تومان

  تعداد صفحات 246 مولف محمد حسن تحریریان انتشارات چهار باغ
 5. کتاب دست دوم Grow Your Vocabulary تالیف فریور شایان فر-در حد نو

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف فریور شایان فر انتشارات اتا
 6. کتاب دست دوم Reading Through Interaction book 1 تالیف اکبر میرحسنی-نوشته دارد

  30,000 تومان

  تعداد صفحات 200 تالیف اکبر میرحسنی انتشارات زبانکده
 7. کتاب دست دوم واژگان زبان عمومی (جلد دوم) تالیف محمد رضا حبیب وند

  50,000 تومان

  مولف محمد رضا حبیب وند تعداد صفحات 400 انتشارات گسترش علوم پایه
 8. کتاب دست دوم راهنمای کامل خواندن از طریق خواندن ترجمه محسن مبارکی و دیگران-در حد نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 290 مترجم محسن مبارکی و دیگران انتشارات شجاع
 9. کتاب دست دوم مجموعه کتاب های موضوعی گاج درک مطلب انگلیسی کنکور تالیف کامران معتمدی

  25,000 تومان

  تعداد صفحات 296 مولف کامران معتمدی انتشارات بین المللی گاج
 10. کتاب دست دوم English Sentence Structure by Robert Krohn

  12,000 تومان

  تعداد صفحات 305 مولف جعفرپور انتشارات پژوهش
 11. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد دوم(لغات و درک مطلب) تالیف مهرداد امیری -در حد نو

  65,000 تومان

  مولف مهرداد امیری تعداد صفحات 468 انتشارات پوران پژوهش
 12. کتاب دست دوم زبان انگلیسی عمومی جلد اول (گرامر) تالیف مهرداد امیری -نوشته دارد

  60,000 تومان

  مولف مهرداد امیری تعداد صفحات 397 انتشارات پوران پژوهش
 13. کتاب دست دوم زبان عمومی ارشد-نویسنده بابک رستمی قراگزلو

  150,000 تومان

  تعداد صفحات776انتشارات سازمان بسیج دانشجویی تالیف بابک رستمی قراگزلو
 14. کتاب Semantic Description of Four Confusing Words in English Language: Small, Little, Big, Large - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اردبیل تألیف ملاحت شعبانی میناباد
 15. کتاب ترجمه پیشرفته 1 ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور و علاقمندان - کاملا نو

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 181 انتشارات پیام نو تألیف عبدالرزاق موسی نتاج
 16. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 2 سمت - کاملا نو

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات سمت تألیف دکتر محمد حسن تحریریان - فرشته مهرابی
 17. کتاب فنون و صناعات ادبی سمت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 272 انتشارات سمت تألیف دکتر جلال سخنور
 18. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جغرافیای انسانی غذایی سمت - کاملا نو

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 178 انتشارات سمت تألیف دکتر محسن کریمیان عظیمی
 19. کتاب دست دوم بیان شفاهی داستان 1 تألیف دکتر عباسعلی رضائی

  10,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات سمت تألیف دکتر عباسعلی رضائی
 20. کتاب زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته علوم پایه - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان تألیف دکتر غلامرضا زارعی و همکاران
 21. کتاب خواندن و درک مفاهیم 1 - کاملا نو

  8,000 تومان

  تعداد صفحه 133 انتشارات سمت تألیف دکتر سید اکبر میرحسینی
 22. کتاب دست دوم زبان انگلیسی برای دانشجویان گروه پزشکی - در حد نو

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 390 انتشارات خانیران تألیف فاطمه حاجی سید ابوالقاسم
 23. کتاب Letter Writing مکاتبات - کاملا نو

  16,000تومان

  14,400 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف خسرو اژدری مفرد
 24. کتاب ترجمه متون ادبی سمت - کاملا نو

  13,000 تومان

  تعداد صفحه 225 انتشارات سمت تألیف دکتر علی خزاعی فر
 25. کتاب انگلیسی برای دانشجویان کلیه رشته ها زبان پیش - کاملا نو

  24,000تومان

  19,200 تومان

  تعداد صفحه 176 انتشارات ندای آریانا تألیف عصمت قندی
 26. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی سمت - کاملا نو

  19,000 تومان

  تعداد صفحه 378 انتشارات سمت تألیف دکتر ابوالقاسم جزایری
 27. کتاب تست زبان پیش دانشگاهی برای دانشجویان پزشکی و رشته های وابسته - کاملا نو

  16,400 تومان

  تعداد صفحه 146 انتشارات یاررس تألیف دکتر محمدرضا مزین - آناهیتا خسروی
 28. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی پزشکی سمت

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 169 انتشارات سمت تألیف دکتر سیامک نجاریان و همکاران
 29. کتاب انگلیسی برای دانشجویان بهداشت حرفه ای سمت - کاملا نو

  9,000 تومان

  تعداد صفحه 130 انتشارات سمت تألیف دکتر زهرا اکبری - مینا میرزایی
 30. کتاب انگلیسی پایه برای دانشجویان انگلیسی با اهداف ویژه - در حد نو

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات ارشد سپاهان تألیف دکتر مهناز آزاد و همکاران
 31. کتاب ترجمه زبان 1 عصمت قندی - کاملا نو

  17,500تومان

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 120 انتشارات ندای آریانا تألیف عصمت قندی
 32. کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی سمت - کاملا نو

  13,000تومان

  10,400 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات سمت تألیف دکتر احیا عمل صالح - محمدد رفعت بخش
 33. کتاب Nation Cultures فرهنگ ملل - کاملا نو

  25,000تومان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات گسترش علوم پایه تألیف خسرو اژدری مفرد
  0